Ny serie i Trollheimsporten:

Jan Henrik og lam.
Jan Henrik Moen er godt i gang med lamminga.

Fjøsprat med Jan Henrik Moen

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med årets jordbruksoppgjør, har Trollheimsporten laget en serie med Fjøsprat. I de kommende ukene vil dere få hilse på flere av våre lokale bønder og høre om stort og smått, drømmer og politikk.

Førstemann ut er Jan Henrik Moen, Øvre Surnadal.

Hva produserer du på gården?

Her har vi kjøttproduksjon av storfe og sau. Vi har 160 storfe, hvorav 45 kyr som kalver. I tillegg kjøper inn om lag 50 dyr hvert år, aller helst av kjøttfekrysninger. I tillegg har vi 43 vinterfôra sau av NKS og krysninger. Jeg drifter 3-400 mål jord og kjøper en del fôr attåt. Og så driver jeg litt leiekjøring, brøyting og litt i skogen. En må ha noe å holde på med, sier Moen. Ja, og så har vi litt turisme, da vi driver Gråhaugen fjellstue.

Fjøs med kyr.
Fornøyd med nytt ammekufjøs, hvor ku og kalv går sammen.

Hva gjør du i dag?

Akkurat i dag er lamminga i full gang, med to som lammet i går. Venter på flere som kan lamme når som helst. Og så driver jeg og klipper oksene. Da slipper de å bruke energi på å kvitte seg med varme, så de heller kan bruke kreftene på å vokse seg store. Og så har jeg tre mann i sving med diverse, i tillegg til kårkallen da.

Hva er du mest fornøyd med ved egen drift?

Det må være at jeg klarer å drive med såpass omfang at jeg har råd til å leie inn hjelp. Tid med familie og barna er viktig. Da må jeg optimalisere produksjonen, og jeg føler at vi er på god vei. Selv om vi faller i alle de grøftene som er å finne som relativt ferske kjøttprodusenter. Men det lærer vi av, sier han med et glis. – Så du har faktisk fritid midt oppi alt dette? -Jaja, jeg prioriterer ungene! Men kona kaller meg en overoptimist, så hvis du regner på timebruken, så tja.. Men jeg føler det selv i hvert fall! Det er viktig å bruke avløsere hele året, så de har en lønn å leve av. Vi er avhengige av hjelp, hvis ikke blir vi låst. Da blir det arbeid til flere, og vi får liv på bygda.

Jan Henrik Moen
Jan Henrik Moen er klar for våren

Ellers er Jan Henrik fornøyd med fjøset, som har løsdrift med naturlig ventilasjon og liggebåser med dypstrø. – Det er så godt at det er stille i fjøset, det tror jeg dyrene blir roligere av. Og så fôrer vi med fullfôr, og blander inn både halm og potet i blandingen. Det går med 1 tonn potet om dagen, det sparer vi mye penger på, forklarer han. Og så har vi greie resultater, det må man jo være fornøyd med.

Vi har også fokus på å sprøyte minst mulig, og unngår brakklegging av jorda. I stedet har vi 1-2 år med grønnfôr og sår gjenlegg med raigras og korn. Vi har 3 slåtter, og det er også med på å holde ugraset i sjakk. Og så forsøker vi å gjødsle så presist som mulig, og bruker stripespreder. Det fungerer godt.

Utsikt fra fjøsdøra.
-E e kjøle fornøgd med utsikta frå fjøsdøra! Den må vi ha opp, sier Jan Henrik.

Hva bekymrer deg?

Det må være om tollvernet svekkes. Dyrevelferd koster, og Norge er et høykostland. Det påvirker prisen på det vi produserer, og det må vi verne om. Det er viktig at alle fremtidige regjeringer forstår viktigheten av jordbruk i hele landet. Ellers er jeg ikke så bekymret.

Hva drømmer du om for landbruket?

Det må være at det skal gå an å fortsette å leve av det, uten å måtte sette inn penger utenfra. Og så er jeg opptatt av beitenæringa, den må prioriteres. Utmarka er en kjemperessurs som er i ferd med å gro igjen, og den er så viktig for både kulturlandskap og turistnæring. Vi har 80-100 storfe og ca 130 småfe på skogsbeite og i utmark i Folldalen hver sommer. Og så er det en ivrig gårdbruker på Kvanne som låner 8-10 dyr for å holde ned beitene mens sauene går i fjellet, han må du nevne.

Jan Henrik og sau.
Jan Henrik forsøker å få kun 2 lam pr sau, da det er lite lønnsomhet i kopplam. Denne har 3, og får ekstra oppfølging og kos.

Hva vil du si til de som sitter rundt forhandlingsbordet i jordbruksoppgjøret?

Inntekta må opp i alle produksjoner, så alle bønder kan få ei anstendig inntekt. Vi er et høgkostnadsland, og det må med i beregninga.

Din hilsen til kolleger i landbruket i Surnadal og Rindal?

Jeg ønsker alle en god vår og våronn, og ei god avling når den tid kommer!

Trollheimsporten takker for fjøspraten og maten!

Fotogent lam
Ny i livet og likevel så fotogen!
Sau
Sosiale sauer
Fornøyde og rolige kyr som kan glede seg til utmarksbeite i sommer
Fornøyde og rolige kyr som kan glede seg til utmarksbeite i sommer
Haugevis med potet
Det går med 1 tonn potet om dagen i fjøset hos Jan Henrik Moen. Poteten kommer fra Sunndal.
Powered by Labrador CMS