Formannskapet i Surnadal kommune

Formannskapet i Surnadal kommune diskuterte fremtiden for Bøfjorden barnehage og bygningsmassen på den nå nedlagte skolen i bygda.

Ønsker dialog med bøfjordingene

Publisert Sist oppdatert

På ukens formannskapsmøte i Surnadal kommune gjaldt en av behandlingssakene fremtidig bruk av den nå nedlagte skolen i Bøfjorden. Dette sees i sammenheng med behov for større plass på Bøfjorden barnehage, som nå har blitt for liten. Saken kompliseres av oppgraderingen av et EL-skap som står i det gamle skolebygget.

Innstillingen fra kommunedirektør Haugen var derfor at formannskapet skulle bestille en utredning fra administrasjonen om planløsning og kostnadskalkyle for påbygg av barnehagen, og i innstillingen sto det også at skolebygget da blir «stengt for all bruk så snart dette påbygget er ferdigstilt».

Av andre forhold så foreligger det en brannrapport fra 2018, men som ikke er fulgt opp siden skolen ble nedlagt. En annen rapport, fra Svorka, viste at EL-skapet som forsyner bl.a. barnehagen med strøm hadde «alvorlige mangler». Kommunedirektøren bestilte derfor umiddelbar oppgradering av skapet, siden alternativet var at strømmen ble kuttet. Også til barnehagen. Problemet? At EL-skapet står inne i skolebygget.

– Så lenge skolen har stått der tilgjengelig så har barnehagen brukt de ledige lokalene, og det har sikkert også vært brukt til ikke-kartlagt aktivitet, selv om den formelt sett ikke er leid ut. Vi har ikke fulgt opp brannrapporten, men vi burde nok gjøre noe med det siden bygget faktisk er i bruk. Så spørsmålet blir: Skal vi koste på skolebygget for å hensynta alle rapporter og oppgrader? Eller skal vi oppgradere til en litt mer moderne barnehage, spurte Haugen formannskapet.

Alternativer og atter alternativer

Jorid Aarvåg (Ap) støttet i utgangspunktet innstillingen fra kommunedirektøren, og stilte samtidig spørsmål om det trengs en ny sak som omhandler selve skolebygget. – Anser vi skolebygget som saneringsklart, spurte Aarvåg.

– EL-skapet står i skolebygget så det er iallfall ikke aktuelt å rive skolen. I så fall må bygget kables om og det må graves for å flytte skapet inn i barnehagen. Så det er ikke forslag om å rive noe nå, selv om det sikkert kunne vært gjort. Men det medfører en del fysiske utfordringer, svarte Haugen.

Eli Vullum Kvande (MDG) mente det lå mange spørsmål i lufta og ba om alternativer. – Politikere som skal avgjøre dette må ha noe å sammenligne med. Hva koster oppgradering? Hva koster rivning? Hva koster det at barnehagen bruker lokalet? Kunne det vært bygd om og gjort store oppgraderinger? Hva koster det å ha et bygg som står og forfaller «bare» for at det skal stå et EL-skap der inne?

– Jeg lurer også på hvordan prosessen blir. Skal saken ut på høring til ansatte og bygda? Hva mener bøfjordingene om at vi stenger bygget? Vi må kjenne alternativene våre før vi bestemmer oss, sa Kvande.

– Innstillingen er en bestillingssak, så dere bestiller det dere vil. Kostnaden av å rive og flytte skapet kan være en del av bestillingen, svarte Haugen.

– Lokalet blir nok brukt på kveldstid av lokalsamfunnet, uten at jeg har oversikten. Om det er kommunens ansvar å sørge for et slikt bygg når det ikke går til kommunal bruk er et politisk spørsmål. Skolen har vært til salgs i ti år og tilbydd både grendalag og andre, men ingen ønsker å kjøpe. Og det skjønner jeg godt, for det koster å drive. Spørsmålet her er hva kommunen skal koste på for å ha et slikt bygg. For barnehagedriften hadde et påbygg nært eksisterende areal vært best, fortsatte han.

– Råflott med både oppgradering og påbygg

At det trengs alternativer var det enighet om i formannskapet. Tove Mogstad (Sp) understrekte at politikerne må høre med hele bygda om hva de vil.

– De er gode på å bruke utearealet der, men de trenger likevel gode inneareal. Det er kanskje ikke kommunens ansvar å oppgradere skolebygget, men det er kommunens ansvar at innbyggerne skal ha det bra. Vi kan ikke bare stenge døra og gå derfra. Det er viktig for meg at dem som blir berørt får komme til orde. Det koster penger mye av det andre vi driver med også, sa Mogstad.

– Med fare for å bli politiker, det blir ofte sagt på budsjettmøter at kommunale bygg som ikke brukes må vi kvitte oss med, for eksempel skole i Todalen og Bøfjorden. Det sier kommunestyret til meg, men så ombestemmer det seg kanskje. Jeg synes nok det blir feil å både koste på huset, som for så vidt brukes til barnehagedrift i dag, og samtidig koste på påbygg. Slik som situasjonen er nå så risikerer vi at skolebygget blir stengt av brannsjefen. Så vi kan oppgradere skolebygget for å gjøre det lovlig, men ikke både det og bygge påbygg i en anstrengt økonomi, det blir råflott, sa kommunedirektøren.

Ønsker ikke å skyve problemet foran seg

Nils Petter Tonning (FrP) var enig i at barnehagetilbudet må være godt, og at dersom barnehagen beveger seg inn på skoleområdet så trengs det påbygg. Han mente også at politikerne må vite hva skolen skal brukes til dersom den skal pusses opp.

Tor Rune Halset (H) var enig med innstillingen fra kommunedirektøren. – Rapportene sier så mye om tilstanden, og det har vært mulig å kjøpe bygget i ti år uten at det har skjedd. De tekniske rapportene taler for seg: alt må gjøres, så jeg tenker at enten så river vi og bygger på barnehagen, eller så lar vi det stå og ikke bygger noe.

Helge Røv (Ap) ønsket å dele saken i to. Han ønsker ikke å avskrive fremtidig bruk, men at politikerne bestiller kalkyle og planløsning for påbygg av barnehagen nå, og så behandler skolebygget på et senere tidspunkt etter dialog med innbyggerne. Men han fikk ikke støtte i at saken kan deles opp.

– Byggene henger sammen og vi må få fortgang i saken. Vi må ta dialogen med bygda, men rapportene og kostnadene står der, repliserte Tor Rune Halset.

– Vi må ikke stresse, men få med alle opplysninger vi etterlyser i én og samme sak. Da kan vi gjøre en helhetlig vurdering, sa Eli Vullum Kvande.

– Jeg er enig i at vi ikke både kan bygge og oppgradere. Og jeg tror ikke vi kan splitte saken, men ta en helhetlig avgjørelse nå, hvis ikke skyver vi problemet foran oss, sa Jorid Aarvåg.

– Vi koster på folk i sentrum, så da bør vi gjøre det ute i bygdene også, sa Tove Mogstad.

Vedtaket

Eli Vullum Kvande leverte inn forslag om endring til kommunedirektørens innstilling. Forslaget går på å stryke siste setning i innstillingen («Skulebygget blir samtidig stengt for all bruk så snart dette påbygget er ferdigstilt»), og erstatte med følgende ordlyd:

«Det skal i saka opplysas om:

1) Kostnader med rivning av skule og flytting av EL-forsyning

2) Kostnader med oppgradering på hele og ombygging på deler av skulebygget, slik at ein får det som trengs for barnehagen inn i allereie eksisterande byggningsmasse.

3) Uttalelse frå grendelag og andre berørte partar»

Forslaget til Kvande ble enstemmig vedtatt av formannskapet. Da er det dialogmøter og kostnadskalkyler som blir neste, før ny behandling av barnehagen og skolebygget i Bøfjorden på neste formannskapsmøte.

Powered by Labrador CMS