Fortsetter støtten til nærbutikkene – gir ekstra lommepenger

Publisert

Etter at årets budsjettkonferanse i Surnadal kommune ble avsluttet på Todalshytta, ble det avholdt ordinært formannskapsmøte. Der behandlet formannskapet blant annet saken om videreføring av ordningen der nærbutikkene i Bæverfjord, Bøfjord og Todalen får honorar fra kommunen mot å tilby kommunale tjenester.

I formannskapets vedtak fra 2019 ble det bestemt nærbutikkene skulle honoreres med inntil 30.000 kroner årlig i tre år for å tilby kommunale tjenester, der støttebeløpet ble splittet og delt inn i tre kategorier som butikkene kunne kvalifisere seg til å få utbetalt fullt honorar.

Kategoriene det gjelder, og summen de innvilger, er:

  1. Drift av «kaffe-krok» eller sosial samlingsplass med offentlig toalett (15.000 kr)
  2. Avsette plass til kommunal infoskjerm og hjelp med bruk av denne (10.000 kr)
  3. Lokal turist-info, legge ut brosjyrer, kart og lignende. Salg av bygdebøker, fiskekort og lignende (5.000 kr)

I 2019 gjorde vedtaket at Todalen og Bøfjorden fikk full score og 30.000 kroner i året, mens Bæverfjord, som mangler kaffekrok og toalettilbud, fikk 15.000 kroner.

Nå er prøveperioden på tre år utløpt, og butikkene har derfor søkt om å forlenge ordningen. Den årlige totalrammen har vært, og fortsetter i kommunedirektør Haugens innstilling til videreføring av ordningen, på 90.000 kroner årlig. Bernt Venås (SP) stilte spørsmål til formannskapet om de ikke skulle bruke hele rammen, i stedet for å tilbakeholde 15.000 kroner som Bæverfjord ikke kvalifiserer til.

– Hvor viktig er ikke nærbutikkene? Vi som bor i Stangvik-kretsen har opplevd å miste nærbutikken, og det betyr mange mil ekstra for småtteriet vi glemmer å kjøpe. Nærbutikken er kanskje den viktigste institusjonen i nærmiljøet. Jeg foreslår at vi bevilger de tre butikkene 5.000 kroner ekstra i året for å bruke hele rammebeløpet på 90.000.

Forslaget fra Venås fikk støtte fra både Helge Røv (AP) og ordfører Svinvik (SP), og det var ingen som var uenige i forslaget. Formannskapet stemte enstemmig for å bevilge hele rammebeløpet, og det betyr at Todalen og Bøfjord får 35.000 i årlig beløp, mens Bæverfjord får 20.000 kroner.

Powered by Labrador CMS