ANNONSE:

Rindal næringsforum logo

Årsmøte torsdag 24. mars

Rindal Næringsforum kaller inn til Årsmøte

Dato: Torsdag 24. mars

Tid: kl. 19.00

Sted: 3 venner

Innkalling er allerede sendt medlemmene

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med styreleder

4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

5. Fastsettelse av kontingent

6. Veien videre med budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg av nytt styre og valgkomite – Revisor er ikke på valg

Powered by Labrador CMS