ANNONSE:

Gudsteneste i Stangvik 18. oktober

Gudstenesta søndag vil få preg av barn og unge! Heile 3 barn skal døpast og 4- åringane får utdelt Mi kyrkjebok.

Årets konfirmantar deltek for første gong i gudstenesta. Offeret går til menigheitsprosjektet i Etiopia.

Det heile blir avslutta med enkel kyrkjekaffe!

Vi følgjer gjeldande smittevernreglar.

Sokneprest Kristin Strand forrettar gudstenesta og organist er Bernt G Bøe.