Regjeringens oppfølging av jordbruksoppgjøret 2022:

illustrasjonsfoto

Ekstra­utbetaling av 727 millioner kroner i produksjons­tilskudd til jordbruket

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner. Første utbetaling til jordbruket skjer i dag, 6. september, og er på 727 millioner kroner, skriver Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

Kraftige prisøkninger på energi og andre innsatsfaktorer, både nasjonalt og internasjonalt, og krigen i Ukraina har satt verdens og Norges matproduksjon i en ekstra­ordinær situasjon.

– Prisøkningene på en rekke innsatsfaktorer er i en størrelsesorden vi ikke har sett før. Det var derfor avgjørende for regjeringen at norske bønder fikk dekket den ekstraordinære kostnadsveksten. Det handler om trygghet for økonomien til den enkelte bonde, og et overordnet ansvar for norsk matvareberedskap i en krevende tid, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Avtalepartene var enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 på 2 400 mill. kroner, og i tillegg gi økte inntektsmuligheter. Dette gjøres gjennom målprisendringer fra 1.7.2022, der 1 207 mill. kroner beregnes å ha inntektsvirkning i 2022, og en tilleggsbevilgning over statsbudsjettet på 2 000 mill. kroner i 2022

I samsvar med avtalen gjennomføres nå i september en utbetaling basert på søknads­rundene i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) påpeker at matberedskapen i landet vårt har kommet ekstra på dagsorden på grunn av krigen i Ukraina, og på grunn av mange prisøkninger på alt fra gjødsel, kraftfôr, drivstoff og strøm.

– Årets jordbruksoppgjør var viktig uansett, for norsk landbruk og bøndene trengte et skikkelig løft for å få framtidstro. Men de ekstraordinære kostnadene måtte dekkes for å unngå store problemer med matforsyninga. Derfor er det så bra at jordbruksoppgjøret endte med en avtale som sikrer kompensasjon for disse kostnadene. Nå blir første utbetaling gjort, og det er det mange bønder som trenger og setter pris på, sier Klinge, og fortsetter:

– Vi i Senterpartiet vil sammen med Ap fortsette å satse på norsk matproduksjon og landbruket, for vi har ikke råd i et framtidsperspektiv til at mer matjord og dyrka mark gror igjen. Og då må vi beholde bøndene i dette viktige yrket, sier hun.

Powered by Labrador CMS