Annonse:

Da er programmet for Surnadal MDG klart for kommunevalget 2023, eit program partiet synes bør vera eit godt alternativ når velgarane i Surnadal skal gå til urnene. Partiet har kumulert Kjell og Kjell på topp, og dei håpar at velgarane synes det same.
Da er programmet for Surnadal MDG klart for kommunevalget 2023, eit program partiet synes bør vera eit godt alternativ når velgarane i Surnadal skal gå til urnene. Partiet har kumulert Kjell og Kjell på topp, og dei håpar at velgarane synes det same.

MDG Surnadal klare med partiprogrammet

Vi ønsker å bidra til eit livskraftig lokalsamfunn med berekraftige arbeidsplassar der folk har lyst til å bo. Sunne økologiske prinsipp, fred og rettferd er kjernemål for oss. Eit livskraftig lokalsamfunn, med sirkulærøkonomi og bruk av lokale ressursar på alle nivå er viktig.

Kjernesakene våre i valkampen er:

· Solidaritet med sårbare grupper

· Grøne jobbar og lokal verdiskaping

· Ta vare på elvene, matjorda og urørt natur

Verda er summen av alle små og store samfunn, og ut i frå denne tanken har vi bygd programmet vårt. På denne måten kan vi saman gjere vårt for å løyse klimakrisa og å skape eit samfunn kor innbyggarane står solidarisk saman for å skape eit betre lokalsamfunn. Kommunen har ei klår rolle å spela i arbeidet med å unngå dramatiske klimaendringar og i arbeidet med å oppfylla FNs berekraftsmål. Utviklinga av framtida skjer i kommunen, der folk bur. For alle, for alltid går vi til val på dette programmet.

FØLG DENNE linken for å sjå heile programmet.

Powered by Labrador CMS