Mandag
Mandag Delvis skyet
18°
Delvis skyet
Svak vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg
Utredning av Romsdalsaksen har vært og vil fortsatt være en fanesak for Nordmørslista i neste valgperiode. Romsdalsaksen AS har gjennom sin aksjon lagt et stort press på politikere, og vi i Nordmørsli... Les mer
tp_leserinnlegg

Tilsvar til Dordi på Pornolys

​Trond Dybfest har sendt oss et svar på Dordi Skuggevik sitt leserinnlegg om "Pornolyset" i Stangvik kirke.
2019-05-30
tp_leserinnlegg

«Pornolyset» - nå også i Stangvik kirke

"Da er det kommet til Stangvik kirke også: «Pornolyset». Jeg kunne ikke tro det, da jeg kom inn i Stangvik kirke søndag, siste dagen på Vårsøgdagene-2019: Koret var dekket av blå lyssminke. Hvis noen hørte at først én dør ble slått i, og så ytterdøren – og at noen bannet – så var det meg, for jeg ne...
2019-05-28
tp_leserinnlegg

Boikott søndagsåpen butikk!

Den som ikke klarer å gjøre sine innkjøp på ukedagene – nå når matbutikkene er åpne nesten til midnatt hver ukedag – kan pinadø gå sulten til sengs på søndagen, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-27
tp_leserinnlegg

Glærumsanden: Pins’bålet som forsvant

Det er bare her på Nordmøre og oppover Trøndelagskysten og Helgeland at Pins’bål-tradisjonen har holdet seg, og det er trist om den forsvinner, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-27
tp_leserinnlegg

Omsorg av dei eldste eldre blir ei stor oppgåve i Surnadal

Statistisk Sentralbyrå (SSB) si framskriving av folketalet i Surnadal for tida fram mot 2030 viser at frå 2020 startar auken av eldre over 80 år for alvor i Surnadal. Fram mot 2030 vil andelen eldre over 80 år auke dramatisk, skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-05-20
tp_leserinnlegg

Hvorfor i all verden brøytestikker av plast?

Rindal kommune har gått over fra å bruke vegstikker av bambus til plast. Men hvor miljøvennlig er det?
2019-05-16
tp_leserinnlegg

«Nok er nok» også når det gjelder lønn

Nylig måtte en leder i et statlig foretak i Møre og Romsdal forlate stillingen sin. Da fikk han med seg en årslønn, det vil si 1,9 millioner kroner. Ja, du leste riktig! 1.900.000 kroner. Samtidig vet vi at minstepensjonistene i Norge får utbetalt mellom 154.000 og 194.000 kroner i året. Det betyr a...
2019-05-13
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Når spillet blir råttent ...

- Politisk spill er jo et kjent begrep, skriver Linda Dalseg Høvik fra Nordmørslista, men hva skal man gjøre når våre folkevalgte ikke bare spiller for galleriet, men setter helsa vår i spill? For min del har innsatsen blitt for høy for lenge siden.
2019-05-08
øye skule_550x354

Uttale frå klubben i Utdanningsforbundet ved Øye skule

Klubben i Utdanningsforbundet ved Øye skule har, i samband med det som har skjedd i saka om Nye Øye skule den siste tida, komme med denne uttalen.
2019-05-06
tp_leserinnlegg

Dei eldre og kommune- og fylkestingsvalet

- Det er viktig at alle aldersgrupper frå myndighetsalderen og oppover er med i folkevalde organ. På den måten vil mangfaldet betre kome fram. Den som har skoen på, veit best kor den trykkjer. Dette, mellom anna, skriv Johs J. Vaag i dette lesarinnlegget
2019-04-27
tp_leserinnlegg

Arbeidsforholdene for ansatte i Rindal kommune

Svitlana Titarenko har sendt oss et leserinnlegg. Hun er en av de sju ansatte i Rindal kommune som skrev under på et leserinnlegg på Trollheimsporten den 11. september 2015.
2019-04-23
tp_leserinnlegg

Sørgesang over vakre trær ved Stangvik kirke

Da jeg gikk ut av bilen i går kveld ved Stangvik kirke, fikk jeg nesten hjertestans. Hele rekken av majestetiske, store, gamle løvtrær langs steinmuren mot veien var borte, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-04-18
 
tp_leserinnlegg

Det er for sent å angre seg

"Espen Remme angrer seg. Han ønsker ikke lenger å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund i august. (...) Denne gangen er det for sent. Denne gangen, har du vekket et kollektivt raseri som ikke kan slukkes. Denne gangen har du sprengt fylket. Trøndelag, no kjæm vi hjæm", skriver Inge Slettan Ulvund....
2019-04-11
tp_leserinnlegg

Avskytingen av hjort må økes

Planlegging av årets jaktsesong er i gang. Møre og Romsdal Bondelag vil i den forbindelse poengtere overfor kommunene viktigheten av en aktiv hjorteviltforvaltning, skriver Vegard Smenes og Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag i dette leserinnlegget.
2019-04-04
tp_leserinnlegg

Det skal bli lettare for eldre å få fornya førarkortet

Regjeringa vil gi eldre bilførarar ein enklare kvardag, og kjem med framlegg om at friske eldre skal sleppe belastande kognitive testar. Kva er så kognitive testar? I følgje Store norske leksikon heiter det at «kognitiv er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre».
2019-04-03
tp_leserinnlegg

Korleis lever eldre heile livet i vår kommune?

1.januar 2019 vart eldrereforma «Leve hele livet» starta i kommunane rundt om i landet. «Leve hele livet» handlar om det som er viktigast i livet: fellesskap, aktivitet, deltaking, forebygging, god mat og rett helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføra reformane er lagt på kommunane, men på...
2019-04-03
 
Frp logo

Hvorfor sier Surnadal FRP nei til bosetting av flere flyktninger?

Vi har fått inn et leserinnlegg fra Marius Helgesen i Surnadal FrP.
2019-03-29
tp_leserinnlegg

Kritiske arbeidsforhold for ansatte i Rindal Kommune

"Jeg legger til grunn at kommunen har de formelle kravene til tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i orden, men er tvilende til om regelverket praktiseres tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk, som regulerer arbeidslivet og sikrer arbeidstakernes rettigheter", skriver Jon Stor...
2019-03-28
tp_leserinnlegg

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundes landsstyremøte 13. og 14. mars 2019 vedtok denne uttalelsen: Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehu...
2019-03-27
tp_leserinnlegg

Nytt leserinnlegg

Jostein Grytbakk har sendt oss et nytt leserinnlegg som omhandler det han omtaler som «Arbeidskonfliktsaken» i Rindal kommune.
2019-03-23
 
tp_leserinnlegg

Redde klimaet? Plant et tre!

Alle de bortskremte ungdommene som skulker skolen for å «redde planeten» bør få bedre naturfagundervisning! De kan ingenting om fotosyntesen. Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-03-22
tp_leserinnlegg

Gi oss en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet

Elinor Bolme, fylkesleder N.K.S.Møre og Romsdal, har sendt oss et ​leserinnlegg i forbindelse med forslag om samlokalisering av fødetilbudet i Kristiansund og Molde.
2019-03-21
tp_leserinnlegg

Ros til Solveig Fosseide som tok opp kampen med Rindal kommune

Det er flott at Solveig Fosseide klarte å bestemme seg for å ta opp kampen om definisjonen av virkeligheten i konflikten med Rindal kommune. Det skriver Hanne K. Kvitberg i dette leserinnlegget.
2019-03-21
tp_leserinnlegg

Store utfordringar innan eldreomsorga i Surnadal

Surnadal er mellom dei kommunane i fylket som i følgje framskrivingstal frå Statistisk Sentralbyrå vil få størst auke i talet på eldre i høg alder i åra frametter. Auken har allereie starta opp. Dette er ein situasjon som må takast på høgste alvor, skriv Johs J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-03-18