Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Svak vind
Torsdag
Torsdag Skyet
11°
Skyet
Lett bris
tp_leserinnlegg
"Kva om desse heimane, med to eller tre born, fekk ta imot eit einsleg flyktningebarn for å gi det omsorg, varme, ein god heim, skule og fritidsaktivitetar, og ikkje minst for å gi det eit trygt, mein... Les mer
tp_leserinnlegg

Vi har alle en liten Judas i oss, sa Paven

I morgenmessen som ble strømmet direkte fra Sankta Marta-kapellet i Vatikanet idag, mediterte Paven i sin preken over teksten om Judas, lærlingen som sendte sin Herre og Mester i døden på grunn av pengebegjær.
2020-04-08
Margrethe Svinvik foto Ragne Borge Lysaker

Den stille veka

Vi er no inne i det som blir kalla den stille veka. I år er det ikkje berre ettertanken som utgjer stillheita. Den stille veka har fått ei dobbel betydning ved at heile samfunnet er stille, dei normale aktivitetane inn mot påskehelga er avlyste i kampen mot koronaviruset. 
2020-04-07
2019-12-02 Rindal Kirke og mot Selbrekka 010-01 foto Eli Solvik 2000x1428

Glimt fra den stille uke

"I dag gikk jeg tur forbi Rindal kirke. Ser da kirketjener Jan Brødreskift på snøfreseren i djupsnøen. Han gjør i stand til begravelse på onsdag, må nok også tine tele før han kan komme med gravemaskinen. Tenkte – dette hører vel også med til de samfunnskritiske oppgavene", skriver Johan Helgetun i ...
2020-04-06
tp_leserinnlegg

Hvor skal Peter stikke sverdet?

"Som de fleste filologer vegrer jeg meg for å kjøpe, og å se inn i nye bibeloversettelser. Jeg gruer meg til å se hva de nå har funnet på med Den hellige skrift", skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2020-04-05
tp_leserinnlegg

Einslege eldre i desse koronatider

Den største delen av risikogruppa for covid-19 er oss godt vaksne, dei eldre. Mange i denne gruppa er ikkje på nett og får derfor heller ikkje med seg viktig informasjon om helsestyresmaktene sine råd og nyttig kjennskap om symptoma på sjukdomen og korleis koronasmitten spreier seg.
2020-04-04
tp_leserinnlegg

Matberedskap

Hurra for Slagsvold Vedum som i dag (på altfor lite tid) forsøkte å klargjøre hvorfor vi som nasjon må styrke matberedskapen i fredstid. Ikke bare har vi nå pandemi, men uår vil forekomme slik at kornkammeret bl.a. vil bli vanskelig å opprettholde 100%.
2020-03-31
Tom Godtland foto privat[1]

Åpent brev til Rindal kommune:

Koronakrisen - hva næringslivet og kommunen kan gjøre for hverandre

Samfunnet har på kort tid havnet i en svært alvorlig situasjon som vi ikke vet om vil eskalere, eller når den vil avta. Koronautbruddet har alvorlige konsekvenser for både kommuner og næringsliv.
2020-03-24
tp_leserinnlegg

Nå kommer Paven hjem til deg!

I morges kl. 7 klikket jeg meg inn på www.katolsk.no og videre inn på Media Vaticana direkte-strømming – og plutselig «satt jeg» i kapellet i det nye, moderne boligkomplekset Casa Santa Marta i Vaticanet, hvor også Paven nå bor, og hvor han feirer sin daglige morgenmesse...
2020-03-22
Margrethe Svinvik foto Ragne Borge Lysaker

Klar for neste vakt

Det er ei uverkeleg tid, der alt er snudd opp ned. Eg forstår at mange kan vere både usikre og redde, men det har vore ei utruleg mobilisering for at vi «skal stå han av»! Vi har gjort klart til neste vakt og er godt rigga for det som kjem. Vi er klare!
2020-03-22
tp_leserinnlegg

Dugnad for alle?

I desse tider med smitterisiko, stengte verksemder, permitterte arbeidarar, er det bortfall av inntekter for svært mange. Mange er pålagt å stenge, andre har mista mesta alle kundane.
2020-03-20
vibeke langli

Vi har ingen å miste

"Torsdag 12.mars 2020 vil bli en dato jeg husker godt. Den dagen ble verden som vi kjenner den ganske forandret. Tidlig torsdag morgen ble det besluttet å iverksette krisestab, og det kriseledelsen i Rindal har arbeidet med siden den dagen oppleves som uvirkelig", skriver ordfører i Rindal, Vibeke L...
2020-03-19
Margrethe Svinvik foto Ragne Borge Lysaker

Det står ein ubedd gjest og bankar på. Ordren er å ikkje sleppe han inn.

Dette blir ein kamp der solidaritet og dugnad er våpena. Eg og du skal ikkje vere dei som tek lett på dei strenge råda frå myndigheitene. Å følgje råda er det minste vi kan gjere i denne svært alvorlege situasjonen, skriv ordførar Margrethe Svinvik i dette lesarinnlegget.
2020-03-15
tp_leserinnlegg

Bruk 100 millioner til vedlikehold av fylkesvei

I 2019 brukte Trøndelag fylke 118 millioner kroner mindre enn budsjettert. Disse pengene mener Høyre vi nå bør bruke til å vedlikeholde veiene. Fylkesveg 65 er en vei vi har kjørt flere ganger og som er et godt eksempel på en vei som bør prioriteres og istandsettes.
2020-03-12
tp_leserinnlegg

Vaagland versus Skuggevik

Dordi Skuggevik svarer på Einar Vaaglands leserinnlegg "Dordi og kvinnene", publisert 11. mars.
2020-03-11
tp_leserinnlegg

Dordi og kvinnene

"Vi som lever i dag nyter godt av alle de som har tatt kampen før oss, både når det gjelder arbeidsmiljølover, miljølover og ikke minst likestillingslover", skriver Einar Vaagland i dette leserinnlegget.
2020-03-11
tp_leserinnlegg

Trenger vi fortsatt kvinnedagen?

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og vi kan feire at Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Dette har ikke kommet av seg selv, det ligger hardt og politisk arbeid bak dette, skriver Laila Buskenes Aune i dette leserinnlegget.
2020-03-08
 
tp_leserinnlegg

Hva inneholder «Blåbygget» på Øye skole?

Blåbygget på Øye skole skal rives, står det å lese i avisen. Det står ikke noe om hvorfor Gulbygget skal få stå – eller hvorfor «kaka» som ble anlagt midt på uteområdet på skolen – i sin tid, er fredet.
2020-03-07
tp_leserinnlegg

Et svik mot grasbasert husdyrhold

Det er lett å få inntrykk av at drøvtyggeren er landbrukets store klimaproblem, men det er all grunn til å problematisere dette. Vi mener dette er grovt urimelig mot bonden og drøvtyggerne som har vært avgjørende for at vi har kunnet livberge oss her i karrige nord, skriver Møre og Romsdal bondelag....
2020-02-27
tp_leserinnlegg

Lesarinnlegg

Surnadal SV om Øye skule

- Å påstå at alle skeptikarar jublar over ny Øye skule, er å dra det litt langt, skriv Surnadal SV i eit lesarinnlegg nedafor. 
2020-02-26
tp_leserinnlegg

FV 65 – Den viktigste ferdselsåren inn og ut av Surnadal

Vårt mål er å oppgradere Fv. 65 slik at det kan kjøres med lange vogntog (25,25 m), skriver Surnadal Arbeiderparti i dette leserinnlegget.
2020-02-24
 
tp_leserinnlegg

Kan vaksensvømminga på fredagskveldane kome i gang igjen ved Surnadal svømmehall?

Det blei slutt på vaksensvømminga på fredagskveldane i svømmehallen i Surnadal frå hausten 2019 av. Fleire har reagert på denne nedlegginga og har bede om at dette fine aktivitetstilbodet blir oppretthalde. 
2020-02-21
tp_leserinnlegg

Ny Øye skole på is!

Surnadal kommune må ha ekstremt mye penger på bok, eller så belåner kommunen oss skattebetalere uten tanke på følgene, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2020-02-17
tp_leserinnlegg

Ola Skei og AØ-vokalen på indre Nordmøre

Viser til mitt innlegg om problemet med at vi mangler et skrifttegn for å skrive vokalen mellom a og ø i dialekt-tekster fra indre Nordmøre, og til alternativ løsning lansert av Ola Skei, skriver Dordi Skuggevik.
2020-02-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

à – midt imellom a og æ

Vi har fått en kommentar til Dordi Skuggvik sitt innlegg om vokalen mellom A og Ø, et innlegg som du kan lese her!
2020-02-10