Mandag
Mandag Regn
Regn
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Kraftig sludd
Kraftig sludd
Laber bris
tp_leserinnlegg
Viser til mitt innlegg om problemet med at vi mangler et skrifttegn for å skrive vokalen mellom a og ø i dialekt-tekster fra indre Nordmøre, og til alternativ løsning lansert av Ola Skei, skriver Dord... Les mer
tp_leserinnlegg

Ola Skei og AØ-vokalen på indre Nordmøre

Viser til mitt innlegg om problemet med at vi mangler et skrifttegn for å skrive vokalen mellom a og ø i dialekt-tekster fra indre Nordmøre, og til alternativ løsning lansert av Ola Skei, skriver Dordi Skuggevik.
2020-02-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

à – midt imellom a og æ

Vi har fått en kommentar til Dordi Skuggvik sitt innlegg om vokalen mellom A og Ø, et innlegg som du kan lese her!
2020-02-10
tp_leserinnlegg

Framdrifta av Surnadal helsehus og dei eldre

Dei eldre er storforbrukarar av helse- og omsorgstenester. Derfor er det så viktig at Surnadal kommune sitt framtidige helsehus blir innretta på ein slik måte at denne aldersgruppa sine behov og interesser blir imøtekomne på best mogleg måte, skriv Johs. J. Vaag i dette leserinnlegget.
2020-02-07
tp_leserinnlegg

Vokalen mellom A og Ø i dialekten på indre Nordmøre

I dialekten på indre Nordmøre finnes det en særegen vokal som vi mangler skrifttegn for. Vokalen finnes også i dagens engelsk, men ikke i andre norske målføre enn her på indre Nordmøre. Denne vokalen er hverken en A, Æ eller en Ø, men noe midt imellom, skriver Dordi Skuggevik.
2020-02-05
 
tp_leserinnlegg

Lørdag morgen med P2

- Jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg gidder å slå på radioen lørdag- og søndag morgen lenger, for etter DAB-en er vi innestengt i det norske radiohelvetet, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2020-02-01
tp_leserinnlegg

Dårlige veier er dårlig distriktspolitikk

Vegene er livsnerven i et lokalsamfunn. Mye verdifull verdiskapning foregår i distriktene, og driver man lokal næringsvirksomhet vil det nødvendigvis bety at varer må transporteres på fylkesveger til nasjonale hovedveger, skriver Rindal Senterparti i dette leserinnlegget.
2020-02-01
tp_leserinnlegg

Geit'kjøtt i Passaten og sau'kjøtt i Nordvesten

- Når jeg har installert meg i leiligheten på Las Canteras i Las Palmas, går jeg så snart som mulig opp i vika til restauranten La Olivia, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. - Jeg bestiller una Jarra - et stort krus med det lette leskende ølet – og Carne de Cabra – geitekjøtt. Les hele ...
2020-01-30
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Kjøtt og melk er laga av gras!

- Uten drøvtyggerne ku og sau og geit hadde vi ikke kunnet bosette oss her oppe under Nordpolen, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. - Så enkelt er det! Drøvtyggerne spiser gras, lyng, løv og småkvist. Det kan ikke vi spise – men våre fantastiske drøvtyggere omdanner disse vekstene til k...
2020-01-29
tp_leserinnlegg

Stor takk til Surnadal Taxi

Beret Sande takker Surnadal Taxi for kjempegod service.
2020-01-13
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Statleg finansiering av eldreomsorga

Det er ei kjend sak at det store skilnader mellom norske kommunar når det gjeld nivå og kvalitet på eldreomsorga. Senter for omsorgsforsking har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt stoda innan eldreomsorga i Kommune-Norge.
2020-01-11
tp_leserinnlegg

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

I Møre og Romsdal er bøndene svært opptatt av klimasaken, og spesielt det negative fokuset på rødt kjøtt. Det tærer både på motivasjon og framtidstro. Det er vanskelig å forstå hvorfor bonden og drøvtyggeren får så stor skyld for klimautfordringene og hvorfor landbruket sjøl i svært liten grad greie...
2020-01-03
tp_leserinnlegg

‘Forpult jul’ i år også i Surnadal

Den pubertale tittelen på Merry Fucking Christmas-konserten i Surnadal dukker opp igjen i år også. Ikke tør de bak konserten skrive hele ordet Fucking, og ikke klarer de la være å bruke F-ordet, og ikke tør de bruke det på norsk, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-12-03
tp_leserinnlegg

Svar om skjenkebevilling

Surnadal Alpinsenter AS svarer på et tidligere leserinnlegg angående skjenkebevilling på arrangement i alpinsenteret.
2019-12-03
tp_leserinnlegg

«Eg kyssa ei stengt dør!»

Etter fleire tiår med vaksensymjing i Surnadal symjehall på fredagaskveldane vart det slutt hausten 2019.Dette er eit stort sakn for oss som hadde stor glede og nytte av dette tilbodet, og fleire møtte opp både første og andre fredag etter skolestart - og kom til stengt dør.
2019-12-02
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Skianlegg og skjenkeløyve

Sjølvsagt må eit skianlegg ha skjenkeløyve for alkohol! I Surnadal skryt alpinsenteret ( m.a. i Driva 27/11-19) om rekordinteresse og rekordtidleg sesongopning, og «skjenkeløyve er også i boks», så skifolket får «anledning til å ta seg en halvliter her» - slik skifolket ifølgje driftsleiinga i alpin...
2019-12-01
tp_leserinnlegg

Beklager, valgløftene er avlyst!

Dette stod å lese med store bokstaver under avsnittet «Meninger» i Adresseavisen onsdag 27.november 2019. Bilde av fremtredende politikere fra flere kommuner var vist, deriblant også fra Rindal kommune, skriver Jostein Grytbakk i dette leserinnlegget.
2019-11-29
 
tp_leserinnlegg

Svar til styret i Rindal Næringsforum

Jeg registrerer at det er stort engasjement rundt næring og næringsutvikling i Rindal, og engasjement er noe vi behøver for å skape utvikling, skriver ordfører Vibeke Langli i dette leserinnlegget.
2019-11-29
tp_leserinnlegg

Nei til økte fergekostnader og redusert fergetilbud for næringsliv og samfunn på Nordmøre

"Mange av fergestrekningene i vårt område representerer bompenger «i evig tid», og det er uakseptabelt at samfunn med allerede store omkostninger samtidig skal få ytterligere belastning.", skriver ORKidé - Nordmøre Regionråd i denne uttalelsen.
2019-11-28
tp_leserinnlegg

Svar på åpent brev fra styret i Rindal Næringsforum

Rindal Høyres svar på Rindal Næringsforum sitt innlegg av 24. november.
2019-11-26
tp_leserinnlegg

Ikke midler til å støtte nye næringsutviklingstiltak i Rindal. Hva betyr det?

Rindal Næringsforum merker seg med stor uro at Rindal kommune synes å være opptatt av å gi klare signaler om at det ikke må være forventninger om at kommunen vil være i stand til å drive en aktiv næringspolitikk framover.
2019-11-24
 
tp_leserinnlegg

MOT til å glede-dagen 2019

"Har du noen gang tenkt på at det smilet du gir til en annen, kan være det eneste smilet en person får i løpet av dagen? Har du noen gang tenkt på hvor godt det er å møte noen som ser deg i øynene og sier hei?", skriver MOT-koordinator og MOT-coach Anne Forsberg Røen i forbindelse med MOT til å gled...
2019-11-22
tp_leserinnlegg

Kulturhus-areal «reservert til hotellets gjester»?

Grensetrekkinga mellom offentleg og privat skaper rett som det er vanskar. Ofte ser vi at private bedrifter og privat verksemd ønsker å overta eller skaffe seg bruksretten til frie eller offentlege verdiar og offentlege skatteinntekter.
2019-11-18
tp_leserinnlegg

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

"Det har skjedd en rivende utvikling i landbruket og det stilles stadig større krav til effektiv ressursbruk, økonomistyring, maskin- og teknologikunnskap, dyrevelferd, HMS med mer. Det er helt nødvendig å ha et utdanningstilbud som utruster framtidens bønder til å møte disse kravene", skriver Møre ...
2019-11-08
tp_leserinnlegg

Nordøyvegen har ikke skylda

"Vi ser mange mener byggingen av Nordøyvegen er årsaken til at Møre og Romsdal fylkeskommune nå må kutte i budsjettene. Det er behov for å nyansere denne oppfatningen", skriver fylkesordfører Tove Lise Torve og Sp-fylkestopp Kristin Sørheim i dette leserinnlegget.
2019-11-08