Møre og Romsdal fylkeskommune:

Valdebatten på Surnadal vidaregåande skole er avlyst
Valdebatten på Surnadal vidaregåande skole er avlyst

Avlyser valdebattar

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal har vedteke at valdebattar i samband med årets skuleval ikkje skal gjennomførast.

Det blir alternativ gjennomføring med paneldebatt med avgrensa publikum frå tre skular (Molde, Fagerlia/Ålesund og Kristiansund/Atlanten), med streaming til dei andre skulane i fylket. Det vil heller ikkje blir arrangert valtorg.

Årsaka er den sterkt aukande smitten blant barn og unge. Det er registrert smitte ved fem vidaregåande skular i Møre og Romsdal, og vi ser store smitteutbrudd på videregåande skular i andre delar av landet.

Den opphavlege plana var at ni politiske parti skulle delta i skuledebatt på Surnadal vgs måndag 30. august.

Elevane på Surnadal vidaregåande skole vil bli med på skuledebatten via streaming frå Kristiansund 7. september.

Sjølve skolevalet blir gjennomført som planlagt.

Det skriv Surnadal vgs på sin heimeside.