Trenger du noen å snakke med?

Rindal kommune har i romjula opprettet telefontjeneste for alle kommunens innbyggere. Her kan du ta kontakt dersom du har behov for å snakke med noen nå, og det er fagfolk med kompetanse på psykisk helse som sitter i andre enden.

Følgende står på Rindal kommunes nettside om tilbudet:

I år innebærer koronapandemien at julen blir annerledes for de fleste av oss. I denne situasjonen kan mange kjenne på en ekstra psykisk belastning med ensomhet og bekymring.

Kommunen har derfor opprettet en telefontjeneste for innbyggere i Rindal kommune i romjula. Telefontjenesten vil være betjent av fagfolk med kompetanse på psykisk helse.

Ved behov for en samtale kan du ta kontakt med psykisk helse- og rustjeneste i følgende tidsrom:

Mandag 28.12.20 (4.juledag) kl.09.00 -14.30, tlf. 976 72 492

Tirsdag 29.12.20 (5.juledag) kl. 09.00 -14.30, tlf. 958 48 911

Onsdag 30.12.20 (6.juledag) kl.09.00 -14.30, tlf. 958 48 911

Dersom du ikke får svar med en gang vil vi ringe tilbake så snart det lar seg gjøre.

Minner også om følgende hjelpetelefoner som kan kontaktes:

Mental helse Hjelpetelefon 116 123

Kirkens SOS krisetelefon 22400040

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Rustelefonen 08588

Pårørendesenteret 90904848

Ved behov for akutt hjelp: Kontakt fastlege eller legevakt.