Sykepleiere på kurs. F.v. Malin Moe Sæter, Liv Randi Haltli, Kristin Anshus, Siv Anita Fosseide, Magnhild Bakk, Anders Moe Sæter og Ingrid Øyen.
Sykepleiere på kurs. F.v. Malin Moe Sæter, Liv Randi Haltli, Kristin Anshus, Siv Anita Fosseide, Magnhild Bakk, Anders Moe Sæter og Ingrid Øyen.

Øver på klinisk observasjon – med VR-briller

Denne uka arrangerer helse- og omsorgstjenestene i Rindal kommune kurs for sykepleiere om klinisk observasjon av pasienter. Det nye er at de praktiske øvingene gjennomføres med tredimensjonale briller.

Publisert Sist oppdatert

Kursleder er Ander Moe Sæter, som har tatt videreutdanning med mastergrad i avansert klinisk sykepleie. Dette faget er ganske nytt, og det er et satsningsområde nå, så det er behov for flere med denne utdanningen rundt om i kommunene, forteller han.

Virtuell virkelighet

Kurset handler om grunnleggende kunnskap om systematisk observasjon, og som en del av kursopplegget har man altså tatt i bruk VR-briller. VR står for Virtual Reality, eller virtuell virkelighet på norsk. Ordet virtuell kan defineres som «tilsynelatende virkelig». Man har briller på, og det man ser «gjennom» brillene er tredimesjonalt og oppfattes som ganske realistisk. Når man har sensorer i hendene registreres bevegelsene man gjør, slik at man får en opplevelse av å påvirke det som skjer.

Her øver tre kursdeltakere samtidig, med VR-briller og med sensorer i hendene.
Her øver tre kursdeltakere samtidig, med VR-briller og med sensorer i hendene.

Det fungerer slik at man ser en pasient. Man skal utføre en såkalt ABCDE primærundersøkelse på pasienten. Dette er en bestemt undersøkelses- og tiltaksrekkefølge som må læres slik at det sitter i hendene.

Pasienten skal observeres. Det skal blant annet måles blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens. De ulike parametere settes inn i et skjema, og ut fra det får man en score som kan brukes for å avgjøre om det er nødvendig å sette inn tiltak, eller å kontakte lege. Endring i scoren mellom hver observasjon gir også en pekepinn på om tilstanden bedrer seg eller forverres.

Omtrent slik er det man ser og opplever med VR-brillene på.
Omtrent slik er det man ser og opplever med VR-brillene på.

Tidlig advarsel om forverring

Metoden kallles NEWS (National Early Warning Score), som er et hjelpemiddel for sikre tidlig advarsel om mulig klinisk forverring hos en pasient.

Disse prosedyrene er ikke minst viktige på kveld, natt og helg, når det lokale legekontoret er stengt. Ved henvendelse til legevakta er det svært nyttig å oppgi pasientens score på de ulike parameterene. De samme prosedyrene innarbeides nå i alle deler av helsevesenet, slik at kommunikasjonen blir enklere og alle forstår hverandre.

Denne uka er det sykepleiere som er på kurs. I neste uke blir det tilsvarende kurs for helsefagarbeidere.

Bedre muligheter for mengdetrening

Kursdeltakerne synes at det er betryggende å få mulighet til å øve mer.

– Vi har gått igjennom dette tidligere, men det er greit å friske det opp igjen. Det stilles større krav til oss som er helsepersonell i de kommunale tjenestene nå enn før. Vi må ta egne målinger før vi eventuelt ringer til lege eller sykehus. Da må vi kunne bruke dette verktøyet, sier Siv Anita Fosseide.

Ingrid Øyen påpeker at man ikke lenger bare sier at tilstanden har forverret seg, men kan utdype det mer konkret.

– Det gjelder også ved vaktskifter og lignende. Dette sikrer at vi gjør det mer likt, og bruker de samme kriteriene. Sykehusene bruker også de samme prosedyrene, sier hun.

Kursdeltakerne er tydelige på at det er mye enklere å lære prosedyrer når man får utføre dem fysisk på denne måten, i stedet for å bare lese eller bli fortalt hva de skal gjøre. Men VR-briller oppleves det som at man faktisk utfører oppgavene.

Ingrid Øyen påpeker at akutt-tilfeller ikke er dagligdags innenfor helse- og omsorgstjenestene i Rindal, og bruken av VR-briller gir muligheter for mengdetrening som man ikke hadde før.

Anders Moe Sæter forteller at VR-brillene skal være tilgjengelig for de ansatte hele tiden, når de trenger å øve på rutinene. Det er viktig å øve på prosedyrene, og holde kunnskapen ved like. Ved hjelp av VR-briller kan man også øve alene, uavhengig av andre, for eksempel når man har ledig tid på nattevakt, påpeker han.

Flere programmer er under utvikling

Appen som brukes er utviklet av et firma på Hamar, i samarbeid med St Olavs hospital og NTNU. Planene er at det skal komme mellom 20 og 30 nye prosedyrer i det samme programmet inne kort tid. Da får man mange flere muligheter for de ansatte å øve på denne måten.

– På sikt kan det legges til rette for at pasienter også vil kunne bruke VR-briller, sier Anders Moe Sæter.

Man kan lage programmer som lar brukeren for eksempel «gå på fjelltur» eller «kjøre traktor» i en virtuell verden.