Høyre-politikere på næringslivsrunde i Rindal:

F.v. Guro Angell Gimse, Ole Geir Schanke, Ingvill Dalseg og Magnar Dalsegg.
F.v. Guro Angell Gimse, Ole Geir Schanke, Ingvill Dalseg og Magnar Dalsegg.

Besøkte en «utrydningstruet» verdensmester

Onsdag hadde Rindal Høyre besøk av to av stortingskandidatene på lista for Sør-Trøndelag valgkrets, Guro Angell Gimse og Ingvill Dalseg. Sammen med Magnar Dalsegg fra Rindal Høyre besøkte de Polaris Nordmøre og Schankes trofédesign. Begge bedriftene er i internasjonal toppklasse, på hvert sitt vis.

Publisert Sist oppdatert

Guro Angell Gimse fra Melhus er stortingsrepresentant for Høyre, og blant annet medlem av næringskomiteen på Stortinget. Hun er tredjekandidat for Sør-Trøndelag Høyre til stortingsvalget i høst.

Ingvill Dalseg fra Oppdal er 8. kandidat på den samme stortingslista. Hun er blant annet nestleder i hovedutvalg for kultur på Fylkestinget.

Onsdag tok de to Høyre-politikerne turen til Rindal, for å bli bedre kjent med det lokale næringslivet.

F.v. Arild Elshaug, Magnar Dalsegg, Ingvill Dalseg, Guro Angell Gimse og Odd Inge Kvernberg.
F.v. Arild Elshaug, Magnar Dalsegg, Ingvill Dalseg, Guro Angell Gimse og Odd Inge Kvernberg.

Opptatt av lokal beredskap

Første stopp var hos Polaris Nordmøre, som driver med salg av snøscooter, ATV og MC, pluss et stort spekter av tilhørende og relevante varer og tjenester. Polaris Nordmøre har vært Europas største Polaris-forhandler de to siste åra, og ligger an til å bli det for tredje året på rad.

Politikerne fikk en omvisning i bedriften, og en prat om aktuelle tema. Odd Inge Kvernberg, som er daglig leder hos Polaris Nordmøre, er også med det frivillige brannvesenet i Rindal. Han er opptatt av lokal beredskap, som å beholde den lokale ambulansestasjonen, og å sørge for god opplæring til brannvesenet, som ofte er først på plass ved ulykker og andre alvorlige hendelser. Det er et stort spenn i typen av oppdrag som kan dukke opp.

Politikerne syntes naturlig nok også at beredskap er et viktig tema. De hadde stor forståelse for ønsket om mer kursing. Det lokale brannvesenet må av og til rykke ut på alvorlige helseoppdrag, og det er viktig at de blir god nok kurset, slik at de føler seg trygge i den jobben de er satt til å utføre. Ingvill Dalsegg påpekte at beredskap er en av Høyres hjertesaker, og viste til at brannvesenet på Oppdal, og også i flere andre kommuner i Trøndelag, har vært med på et kursopplegg fra Norsk luftambulanse. Dette kurset anbefaler hun for flere.

Guro Angell Gimse understreket at hun er veldig imponert av brannvesenet rundt omkring, som er fundamentet i norsk beredskap. Det er viktig å finne gode lokale løsninger og ha godt samarbeid, samt å sørge for at brann- og redningsmennene har den nødvendige kompetansen, understreket hun.

Mye spennende å se på hos Schankes trofédesign.
Mye spennende å se på hos Schankes trofédesign.

Spesialist på fisk og jakttrofeer

Turen gikk videre til Schankes trofédesign, som er taksidermist Ole Geir Schanke sin enmannsbedrift. Politikerne lot seg imponere av alt fra samlingen av nattsvermere og biller, til utstoppede fugler, fisk, smådyr, jakttroféer og prisbelønte montasjer.

Ole Geir Schanke har deltatt i flere internasjonale konkurranser. Han har blant annet to gullmedaljer fra VM i 2007. Han har alltid mer enn nok å gjøre, og må ofte si nei til bestillinger. Som en konsekvens av det har han blant annet sluttet helt med fugler, og spesialisert seg på fisk og jakttroféer, forteller han.

Pandemien har ført til leveranseproblemer på den typen silikon som han bruker til preparering av fisk. Han prøver ut andre typer silikon, i håp om å finne noe annet som kan brukes, men for tiden går det mest i jakttroféer som hjortehoder og rådyrhoder, samt mår, rev og lignende, forteller han.

Ole Geir Schanke har mange prisbelønnede montasjer utstilt.
Ole Geir Schanke har mange prisbelønnede montasjer utstilt.

Havner snart på rødlista selv

Ole Geir Schanke har en hjertesak som han tok opp med politikerne. Han har merket seg at det offentlige nedprioriterer preparant- og taksidermiststillinger over hele landet nå. Som et eksempel på det nevner han at preparanten som er ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim går av med pensjon i år, og NTNU vil ikke ansette en ny preparant. Tilsvarende stillinger i Bergen, Oslo og Tromsø blir også langt ned, forteller Schanke. Han forstår ikke tankegangen, siden dette er en stor del av museene sitt virke. Man skulle tro at et museum trenger en fagmann på dette området. Han har ikke fått noen god forklaring på hva som er grunnen til at disse stillingene forsvinner.

Fagmiljøet i Norge er i ferd med å forsvinne, sier Schanke. Yrkesgruppa er egentlig utrydningstruet, og havner sikkert snart på rødlista, påpeker han spøkefullt. I noen tilfeller har denne typen arbeid ved muséene vært lagt ut på anbud, og gått til utenlandske preparanter. Ingvill Dalseg lovet å ta med seg spørsmålet videre til Vitenskapsmuseet, og be om svar på hvorfor disse valgene blir gjort.