LESERINNLEGG, VALG 2021:

Ola T. Heggem
Ola T. Heggem

Bygdene trenger folk!

Det har blitt en tradisjon for meg å skrive et leserinnlegg siste uka før valget. Ja, jeg tror faktisk det stort sett har skjedd ved hvert valg de siste 30 åra. I år kan jeg ikke underskrive hverken som sentralstyremedlem, fylkesleder eller ordfører. Men engasjementet er fortsatt tilstede hos pensjonisten og sauebonden. Hovedbudskapet til Senterpartiet har, riktignok med litt forskjellig retorikk og innpakning, vært det samme i alle disse årene. Geografisk og sosial utjamning.

Etter 8 år med ei regjering som har stått for en politikk med motsatt resultat, har oppslutningen om Senterpartiet nådd rekordhøyder på meningsmålingene. Ja, sist vinter var det bare desimaler som skilte oss fra å være størst i landet. Ganske utenkelig i absolutt alle tidligere år. Men så startet valgkampen med fokus på andre viktige saker og nye vinklinger fra andre partier og ikke minst i media.

Men jeg må minne om at det er minst like viktig å få byttet ut sittende regjering nå, som det var på nyåret.

De økonomiske forskjellene øker. Høyreregjeringen har bla gjennom skattesystemet bidratt til at de som har mest har fått betydelige lettelser samtidig som viktige ordninger er tatt bort fra mange som sliter i samfunnet vårt. I tillegg har regjeringen, enten med FRP som medlem eller som støtteparti, økt mange avgifter som gir usosiale utslag.

Ja, det er selvfølgelig lov å tjene penger og storsamfunnet er helt avhengig av at næringsvirksomhet lønner seg. Mitt budskap er så enkelt som at dersom vi skal opprettholde velferdssamfunnet vårt, må vi alle bidra, men vi må bidra etter evne.

De geografiske forskjellen har også økt de siste 8 åra. Nei da, vi har det ikke ille på bygda. De aller fleste av oss trives og kan nok ikke tenke oss å flytte. Men bla flere reportasjer i Adressa de siste dagene har bekreftet min påstand. Statistikken viser at stalige arbeidsplasser flyttes fra distriktskommunene, folketallet går ned i bygdene og når biler stjeles på Fosen finnes det ikke politi på den siden av fjorden. Slik vil vi ikke ha det. Bare en aktiv distriktspolitikk med statlige ambisjoner og bidrag kan snu denne utviklingen. Nå foreslår regjeringen å tilby tjenester på bygda via buss. Ja, vi ønsker tjenester nær folk. Men bygdene trenger også innbyggere! Stalige, regionale og lokale myndigheter må spille på lag og bidra med arbeidsplasser og stimulere til bolyst både i grenda, bygda, kommunesenteret og i småbyen. Og vi kan ikke ha sentrale retningslinjer som hindrer folk i å bygge og bo litt utenom alfarvei.

Det er behov for en ny retning. Landet trenger et nytt stortingsflertall og ei ny regjering. Senterpartiet ønsker å bidra til dette.

Derfor må også du stemme Senterpartiet på mandag!

Rindal, 6.september 2021

Ola T Heggem

Powered by Labrador CMS