Surnadal kommune melder:

Kommuneoverlege Bjørn Buan.

Lokalt vedtak om smitte­karantene og forlenga isolasjonstid

Kommuneoverlege Bjørn Buan i Surnadal har fatta lokalt vedtak om smittekarantene og forlenga isolasjonstid.

Vedtaket gjeld frå 18. november kl. 16.00

Det er stigande smittetrend i kommunen. Smitten skjer på tvers av alder og vaksinasjonsstatus. Kommuneoverlegen si vurdering er at vidaresmitte til husstandsmedlemmar som igjen smittar andre utanfor husstanden, er det som driv pandemien vidare lokalt.

I lys av situasjonen, og for å unngå å meirbelastning og meir inngripande tiltak, har kommuneoverlegen i dag fatta vedtak om lokal smittekarantene og forlenga isolasjonstid.

Vedtaket gjeld frå kl 16.00 den 18.11.21 til kl 12.00 den 25.11.21.

Dette er ordlyden i vedtaket:

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, torsdag 18.11.2021

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Surnadal vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Vedtaket er som følger:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør tas tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Unntak:

  1. Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).
  2. Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.
  3. Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder

Les meir på Surnadal kommune si heimeside.

Powered by Labrador CMS