Kommentar til fordelingen av vaksinedoser

I går framla regjeringen og FHI en endring i fordelingen av vaksinedoser. Det er en faglig nøye begrunnet vurdering, og jeg ser ingen grunn til bekymring rundt dette.

Publisert

Fordelingen blir nå at de hardest ramma bydelene og kommunene i Norge får 20% flere vaksiner, mens de 330 kommunene med lavest tall på innlagte med korona får 3% færre doser fra midten av mars. Det vil ikke utgjøre noen stor forskjell for Rindal sin del. Vi kommer i mål uansett. Det vil være til hele landets fordel at de mest tettbebygde områdene får flere doser, og dermed bedre mulighet til å få kontroll på pandemien.