Statkraft melder:

Oppdatert informasjon om trafikk på Folldalsveien

Follsjø:

Det pågår opparbeiding av riggområdet på Follsjø, i den forbindelse blir det kjørt opp en del masser med lastebil i fra grustaket nede ved bomstasjonen.

Når riggområdet er ferdig opparbeidet starter brakkemontasjen.

Det er planlagt med oppstart av brakketransport opp Folldalsveien onsdag den 5/5-21 og det vil pågå frem til fredag 14/5.

Det vil bli biler med brakker opp med ca. en halvtimes mellomrom mens brakketransport pågår.

Gråsjø:

Veien opp forbi kraftstasjonen er ennå ikke åpnet for vanlig ferdsel, dette på grunn av at dette ikke er opparbeidet parkering oppe ved båtutsettet enda og veien har nå vært benyttet av dumper og er nå i ganske dårlig stand.

Det vil si at en parkerer på den nye parkeringen på østsiden og går derifra.

Det pågår avdekking av mellomlager områder og av steinbruddsområdet.

Folldalsveien:

Det er og blir en del transport i fra fylkesveien og opp til Follsjø, i teleløsningsperioden vil det bli noen hull og noe sporete vei, vi prøver å ordne veien fortløpende.

I fra Follsjø til Gråsjø fjerner vi snø i fra veikanter/grøfter for å få veien til å tørke ut tidligst mulig.

Det er ennå ikke startet med regulering av trafikken i fra Follsjø og videre innover til Gråsjø.

Powered by Labrador CMS