Pressemelding fra Rindal Næringsforum:

Rørservice AS, her ved daglig leder Ronny Løset, kan kalle seg Gasellebedrift for tredje år på rad.

Rindal best klassen igjen: har fire Gasellebedrifter i 2020

Rørservice AS, Midt-Norge Autolakk AS og Bolme Kran & Transport AS har alle vært Gasellebedrifter tidligere. I år fikk de også følge av Merbygg AS. Dermed har vi doblet antallet siden 2019, melder Rindal Næringsforum i en pressemelding.

Hele pressemeldingen:

Rindal var også beste gasellebedrift-kommune i Møre og Romsdal i 2018 og nå er vi jammen meg best i Trøndelag i 2020! I årets kåring har Rindal igjen 4 gasellebedrifter, 3 av disse har også vært dette tidligere.

Gaseller - Norges raskest voksende bedrifter

For å kunne regnes som gasellebedrift må du ha klart følgende kriterier:

  • Levert godkjente regnskaper.
  • Minst doblet omsetningen over fire år.
  • Omsetning på over en million kroner første år.
  • Positivt samlet driftsresultat.
  • Unngått negativ vekst.
  • Vært aksjeselskap.

Rindal er den desidert beste gasellebedrift-kommune i Trøndelag sett i forhold til innbyggertall. Her har vi hele to gasellebedrifter pr. tusen innbyggere. Tre av disse bedriftene er medlemmer i Rindal Næringsforum.

Den nest beste kommunen i Trøndelag er Flatanger med 1,8 gasellebedrifter pr. tusen innbyggere. Den nest beste kommunen i det vi tidligere kalte Orkdalsregionen er Frøya med 0,8 gasellebedrifter pr. tusen innbyggere.

I alt har Rindal nå 13 forskjellige bedrifter som har vært gasellebedrifter og seks av dem flere ganger.

Kun et mindretall av norske bedrifter klarer å oppnå den prestisjefylte tittelen gasellebedrift. Blant de som klarer det, finner man også selskapene som står for den største veksten i norsk næringsliv.

ProData Consult har sett på fellestrekkene for disse, og gir deg tipsene du trenger for å kunne bli en gasellebedrift.

Gasellene skaper flest nye arbeidsplasser

Er gasellebedrifter viktige for det norske næringslivet?

– Ja, de er viktige av flere grunner, sier førsteamanuensis Jarle Bastesen ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania, som har forsket på gasellebedrifter, til ProData Consult.

– Jeg har forsket på bedrifter med ansatte; tomme investeringsselskaper og slikt er holdt utenom. Det vi finner er at gasellebedrifter i større grad enn andre selskaper skaper nye arbeidsplasser.

– Vi har gjort en sammenligning mellom bedrifter som har moderat vekst i omsetning med gasellebedrifter, som altså har høy vekst. I den sammenligningen ser vi at gasellebedriftene ansatte fem ganger så mange nye ansatte i samme periode.

Hva betyr dette for Rindal?

Både kommunens politikere og Rindal Næringsforum sitt mål er å ha fokus på de eksisterende bedriftene og være med å utvikle disse. Dette ligger i bunnen for det meste av det Rindal Næringsforum jobber med.

Vi har også som mål at kommunen må være en ja-kommune som legger til rette for lokal vekst i næringslivet. Da snakker vi ikke bare om økonomisk tilrettelegging, men også i planarbeidet og tilrettelegging i form av næringsareal.

Når vi også vet at Rindal har lavest ledighet av alle fylkets 38 kommuner bør det være muligheter for flere nye arbeidsplasser som igjen kan gi økt tilflytting.

For Rindal har kun 8 helt ledige, 0,8 % av arbeidsstyrken i kommunen, 11 deltidsledige og ingen som er permittert. Snittet for Trøndelag ligger på 2,7 %.

Rindal Næringsforum ved daglig leder Tom Godtland og styreleder Odd Inge Løfald vil gjerne gratulere årets gasellebedrifter og vil sammen med et aktivt styre gjøre det de kan for at flere arbeidsplasser skal bli skapt i kommunens eksisterende bedrifter. De vil også legge til rette for nyskapning, etablering av nye bedrifter og for bedrifter som ønsker å flytte til kommunen.

Powered by Labrador CMS