LESERINNLEGG:

Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiet, Møre og Romsdal

Åtte tapte år i næringspolitikken er nok

Eksport, landbruk og fiskeri har tapt med Høyre og Frp. Nå setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet ny kurs for Norge i næringspolitikken.

Denne høsten fikk vi som kjent et regjeringsskifte der Ap og Sp tok over etter åtte år med H og Frp.

Hva er status i næringspolitikken etter åtte år med blåblått styre?

Eksport først: Menon economics dokumenterte i sommer gjennom Eksportmeldingen 2021 at ingen sammenlignbare land har tapt markedsandeler like raskt som Norge de siste årene - selv om krona har svekket seg kraftig. - En brutalt ærlig, men viktig rapport. Den tegner et bilde av en dyster situasjon, sa Peggy Følsvik. LO-lederen hadde dessverre helt rett. Vi trenger en helt annen kurs for eksportretta næringer.

Så landbruk. Frps Sylvi Listhaug tok over landbruksdepartementet i 2013. Deretter fulgte år der bonden ble stadig mer akterutseilt. I 2021 var begeret blitt så fullt at det Bondeopprøret ble etablert – samme år som regjeringa landet et jordbruksoppgjør som ga fortvilte bønder under halvparten av hva de ba om. – Mer enn bra nok, var kommentaren fra Frp til det oppgjøret.

I fiskeri rota Høyreregjeringa det godt til med i kvotemeldinga med knappe flertall og en rekke uavklarte spørsmål. Eller som landsstyret i Norges fiskarlag sa det: «kvotemeldingen og Stortingets behandling av denne, har satt hele fiskerinæringen i en nærmest umulig situasjon hvor viktige rammebetingelser for framtida fremstår som svært uavklarte.»

Det har med andre ord vært mye å ta tak i for den nye Ap/Sp-regjeringa i næringspolitikken – selv før høye strømpriser og omikron-viruset begynte å kreve sitt.

Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at arbeid til alle i et trygt arbeidsliv er nøkkelen til mer rettferdig fordeling og frihet for den enkelte. Vi vil at flere unge mennesker skal få en sjanse i arbeidslivet. Vi vil ha en mer aktiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser og øke eksporten. Arbeidslivspolitikken skal bygge på respekt for vanlige folks ærlige arbeid og sikre en god lønn, en hel og fast stilling og en trygg pensjon for alle. Dét er viktigere for Arbeiderpartiet og Senterpartiet enn flere skattegaver til dem som allerede har mest fra før.

Hurdalsplattformen setter mål om å øke fastlandseksporten med hele 50 prosent innen 2030, at vi skal redusere inntektsgapet i jordbruket og at vi skal utarbeide ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten.

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi vil sende støt av energi inn i bedrifter som vakler.

Vi vil bygge et nytt partnerskap mellom det private næringslivet og det offentlige, for å løfte verdiskapingen og trygge arbeidsplassene i hele Norge.

Vi vil sikre framtida til industriarbeidere, bønder og fiskere etter åtte tapte år med Høyre og Frp.

For nå er det vanlige folk sin tur!

Per Vidar Kjølmoen

Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS