Sokneprest Kristin Strand presenterte 50-årsjubilantane.
Sokneprest Kristin Strand presenterte 50-årsjubilantane.

Kyrkjefestdag

Ein vanleg søndag vart kyrkjefest i Åsskard – med haustpynta rom, dyktige nykonfirmantar, dåp av lille Øystein og jubileum for 50-årskonfirmantane.

Publisert Sist oppdatert

Åsskard Bygdekvinnelag sørga for preg av hausttakkefest med naturfarga lauv, frukt og grønsaker.

Konfirmantane får instruksjon om sine oppgåver i gudstenesta.
Konfirmantane får instruksjon om sine oppgåver i gudstenesta.

Vinterens nye konfirmantar gjorde flott innsats i sine tenesteoppgåver - som kyrkjevertskap, med klokkeringing, prosesjon, dåpsassistanse og tekstlesing.

Arthur sørga for klang i stor-kyrkjeklokka.m
Arthur sørga for klang i stor-kyrkjeklokka.m

Prest Kristin Strand leia samlinga og la inn ein festleg presentasjon av 1970-jubilantane, som kvitterte med muntre glimt frå prestetimane hos Karl Jacobsen for 50 år sia.

Jubileumstreff

50-årskonfirmantane samla ved museet i Bøfjorden. Frå venstre Annlaug Bele Rønning, Mari Ann Bævre, Magny Bele, Kristian Settem, Kirsten Solem, Kjell Inge Berge, Magnar Sigbjørn Holten, Torill Dønheim Kvande, Rolf Gunnar Hamnes, Ingrun Solem Vist, Eldbjørg Settem Nessæther, Ann Grete Gravvold.
50-årskonfirmantane samla ved museet i Bøfjorden. Frå venstre Annlaug Bele Rønning, Mari Ann Bævre, Magny Bele, Kristian Settem, Kirsten Solem, Kjell Inge Berge, Magnar Sigbjørn Holten, Torill Dønheim Kvande, Rolf Gunnar Hamnes, Ingrun Solem Vist, Eldbjørg Settem Nessæther, Ann Grete Gravvold.

Desse møttest på museet i Bøfjorden etter gudstenesta til middag, kaffe og rikeleg høve til å mimre om skuleåra og ungdomstida. Pretter hos lærar Rebni på Sjøheim-skulen og fotballinteressa hos konfirmantpresten sat godt i minnet.

50-årsquizen engasjerte. Frå venstre Kirsten Solem, Ingrun Solem Vist, Torill Dønheim Kvande og Magny Bele.
50-årsquizen engasjerte. Frå venstre Kirsten Solem, Ingrun Solem Vist, Torill Dønheim Kvande og Magny Bele.

Ein quiz frå den tid fekk opplevingar fram i dagen. Alle hugsa at det var i 1970 The Beatles kom med «Let it be». Men at presten Karl Jacobsen i sin ungdom deltok på det norske turnlandslaget, var ukjent for dei fleste.

Lykkeleg vinnar av kyrkjefatet, måla av Sigrun Hesjehagen, var Ann Grete Gravvold.
Lykkeleg vinnar av kyrkjefatet, måla av Sigrun Hesjehagen, var Ann Grete Gravvold.

Slektsminne

I utstillingane på museet fann somme minne etter slektningar. Der stod for eksempel skipskista frå jakta «Fosna».
- Bestefar Kristian Solem var skipper på seglskuta, og bestemor Ingeborg var ofte med han! fortalte jubilant Ingrun Kristin Solem Vist. - Og eg er oppkalla etter dei to!

- Artig minne, tykte Ingrun Solem Vist, som fann att skipskista hans bestefar frå jakta «Fosna».
- Artig minne, tykte Ingrun Solem Vist, som fann att skipskista hans bestefar frå jakta «Fosna».

Frå Sætervika kjente Magnar Sigbjørn Holten att både den tjørebrædde kaggen frå 1819 og bestefar Magnus sine modellar av selskuta «Blankisen» og kutteren «Senjagutten».

Som «takk for dagen» donerte Magnar Sigbjørn denne kistestolen etter husmann og Holstein-soldat i 1763, Via («Vida») Jonson, til sjøbruksmuseet. Leiar Bernt Bøe tok imot klenodiet.
Som «takk for dagen» donerte Magnar Sigbjørn denne kistestolen etter husmann og Holstein-soldat i 1763, Via («Vida») Jonson, til sjøbruksmuseet. Leiar Bernt Bøe tok imot klenodiet.

Som takk for besøket overrekte han også museet ein kistestol etter Holstein-soldaten Vidar (Via) Jonson, som dreiv Holman ved Åsgardfjorden på 1700-talet. - Eit klenodium til museumssamlinga, takka leiar i Bøfjorden Historielag, Bernt Bøe.

Jubileet vart ei minnerik stund på alle måtar, tykte dei tolv 50-årsjubilantane da dei tok på heimveg etter den festlege kyrkjedagen.

Innsendt artikkel

50-årsjubilantane. Frå venstre Kristian Settem, Mari Ann Bævre, Ingrun Solem Vist, Rolf Gunnar Hamnes, Magny Bele, Eldbjørg Settem Nessæther, Torill Dønheim Kvande, Kjell Inge Berge, Kirsten Solem, Magnar Sigbjørn Holten, Annlaug Bele Rønning, Ann Grete Gravvold.
50-årsjubilantane. Frå venstre Kristian Settem, Mari Ann Bævre, Ingrun Solem Vist, Rolf Gunnar Hamnes, Magny Bele, Eldbjørg Settem Nessæther, Torill Dønheim Kvande, Kjell Inge Berge, Kirsten Solem, Magnar Sigbjørn Holten, Annlaug Bele Rønning, Ann Grete Gravvold.