ANNONSE:

Styret i Surnadal Demensforening og helselag. Bakerst fra venstre: Linda Bergheim, Borghild Husby Kvande og Marit Moe Kvendbø. Foran: Else Brandvoll Andresen, Liv Botten, Bente Mogstad og Sigrid Livik. Jon Arne Lesund var ikke til stede da bildet ble tatt.
Styret i Surnadal Demensforening og helselag. Bakerst fra venstre: Linda Bergheim, Borghild Husby Kvande og Marit Moe Kvendbø. Foran: Else Brandvoll Andresen, Liv Botten, Bente Mogstad og Sigrid Livik. Jon Arne Lesund var ikke til stede da bildet ble tatt.

Møte i regi av Surnadal demens­forening og helselag

Kjære medlemmer - og tidligere medlemmer i Surnadal demensforening og helselag.

Vi har et stort ønske om å få innspill fra våre medlemmer om hvordan vi kan få opp aktiviteten i laget og inviterer derfor til medlemsmøte i Oppistua hos Solveig Haglund tirsdag 14.09. kl 18.-20.00.

Her vil vi diskutere fremtiden for laget og hva vi skal drive med fremover.

Vi får besøk av to damer fra fylkesstyret, leder Ingun Øye og demenskontakt Inger Storheim som vil orientere om Nasjonalforeningen for folkehelsen sine planer og ideer.

Solveig Haglund og Helga Bele vil fortelle om «Inn på tunet» og helgeavlastningstilbudet. Enhetsleder ved Surnadal sjukeheim, Marit Moe Kvendbø, orienter om sjukeheimen. Hilde Staveli Solli vil orientere om Frivilligsentralen.

Det nye styret i foreninga har mange ideer:

Gågruppe ved sjukeheimen. Dvs frivillige kommer f.eks en gang i uka og tar med seg beboere på en liten gåtur.

Gågruppe for hjemmeboende med en demenssykdom – også basert på frivillige

Hyggetreff ved sjukeheimen med levende musikk og servering - trenger frivillige

Vi skal gjennomføre den landsomfattende Demensaksjonen 20.og 21.sept. med bøssebæring ved god hjelp av årets russekull.

Planer om mandagskafe på Kafe Heimen ved Surnadal sjukeheim for beboere og pårørende en gang pr mnd. Krever også hjelp av frivillige.

Ellers håper vi på innspill fra medlemmene som møter opp i forhold til ønsker og forventninger.

Vi spanderer varmrett, dessert og kaffe – møt opp til trivelig samling og til ny giv i Surnadal demensforening og helselag.

Med hilsen fra styret i Surnadal demensforening og helselag, som i år består av Liv Botten, leder, Borghild Husby Kvande, sekretær, Sigri Livik, kasserer og styremedlemmer Marit Moe Kvendbø, Jon Arne Lesund, Bente Mogstad, Else B Andresen og Linda Bergheim.

Velkommen!

Møtet 14. september er også åpent for andre interesserte, se «plakat»:

Powered by Labrador CMS