Forbereder storprosjekt i Folddalen

Statkraft har startet forberedelser til rehabilitering av dammene i Folddalen.

Publisert Sist oppdatert

Selve rehabiliteringen kommer i gang neste år, og prosjektet vil pågå i 4-5 år framover. Nå oppgraderes vegen innover Folddalen. Arbeidet vil pågå utover sommeren og høsten, og det vil av og til bli redusert framkommelighet.

Jostein Bruset i Statkraft er byggeleder for det forberedende arbeidet i Folddalen denne sommeren og høsten. Han forteller at det er tre ulike anbudsprosjekter som skal gjennomføres i år.

Rydding av veg og ny strømforsyning

Det første delprosjektet er rydding langs vegkantene og grøftrensk, skifting av stikkrenner, montering av autovern på delstrekninger, samt gravearbeid for å få ny strømkabel inn til anlegget ved Gråsjødammen. Dette er nå påbegynt. Om en måneds tid skal det skiftes ut et rør under vegen ved Bjørnsledet, et stykke nedenfor Follsjødammen. I den forbindelse må vegen stenges i ca et døgn, men dette vil bli varslet i god tid.

Fortsatt overløp i Gråsjødammen

Her skal det legges ny strømforsyning til drift av anlegget ved Gråsjødammen.

Nede i svingen ovenfor Bjørnsledet blir vegen stengt i ca et døgn når et rør skal skiftes. Dette vil sannsynligvis skje i august, og blir varslet i god tid.

Rørene ligger klare.

Ombygging av bru

Delprosjekt nummer to handler om ombygging av brua nedenfor Gråsjødammen. Brua må bygges om for å tåle tyngre trafikk. Vegen til Gråhaugen blir derfor helt stengt fra ca. 1. august til ca 1. november i år. I den perioden brua er stengt blir det parkering for biler ca 500 m før Gråsjø kraftverk. Parkeringen blir skiltet. Det bygges ei mindre bru parallelt med den gamle brua, for gående og lette kjøretøy som ATV.

Brua nedenfor Gråsjødammen må bygges om for å tåle tyngre trafikk

Fossen ned fra dammen.

Gråsjø kraftverk.

Strømforsyning til brakkeriggen

Det tredje anbudsprosjektet som skal gjennomføres denne høsten er midlertidig strømforsyning til brakkeriggen som skal bygges ved Follsjødammen neste år. Brakkeriggen skal huse opptil 50 arbeidere, med kantine og det hele.

Follsjødammen.

Prosjektet starter for fullt til våren

Det vil pågå arbeid i Folddalen utover høsten, helt til snøen kommer, og kanskje enda lenger, sier Bruset. Så blir det rolig i vinter, og arbeidet starter for fullt igjen til våren. Hele prosjektet med rehabilitering av begge dammene vil pågå helt til 2024. Prosjektet avsluttes med oppryddingsarbeid i 2025.

Jostein Bruset i Statkraft er byggeleder for det forberedende arbeidet.

Sprenger ut stein til demningene

Et større område ved Gråsjødammen er allerede ryddet for skog. Dette området skal brukes som steinbrudd. Jorda skal fjernes og det skal sprenges ut stein som skal brukes til begge demningene.

Follsjøen og Gråsjø-demninga. Området foran Gråsjødammen er ryddet for skog.

Her knuses trær og kratt langs Folldalsvegen.

Ryddingsarbeidet langs vegen er et sikkerhetstiltak. Det blir mye mer oversiktlig.

Grøftrensk

Følg med på Trollheimsporten!

Statkraft vil informere fortløpende om hva som skjer i dam-rehabiliteringsprosjektet.

Siste nytt får du alltid ved å klikke på denne knappen på Trollheimsporten:

Herfra klikker du deg videre i den grønne menyen under Statkraft sin informasjonsside.

Knappen finner du i høyre marg på Trollheimsporten på PC, og under artiklene på mobil.

Powered by Labrador CMS