Rindal kommune melder:

Ny reguleringsplan for Moan boligområde

Kommunestyret har i møte 16. juni 2021, sak 020/21, vedtatt en ny detaljreguleringsplan for Moan boligområde.

Planen legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur gjennom å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dette er dokumentene i saken:

Dokumentene er også tilgjengelige i kommunens kundemottak. Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 23. juli 2021.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen tre år fra kunngjøring.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til [email protected] eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Spørsmål kan rettes til Sivert Dombu, tlf 957 85 911.