Avsluttet ungdomsskolen med skogkurs

Denne uka har 12 elever fra Rindal ungdomsskole gjennomført skogkurs i regi av Skogbrukets kursinstitutt. Kurset var et frivillig tilbud til 10. trinn, og mer enn halve klassen deltok.

Publisert Sist oppdatert

Rådgiver Gjertrud Kvam ved Rindal skole forteller at ideen om skogkurs kom i gang som en del av et prosjekt mellom skole og næringsliv. Skolen har fått midler fra Trøndelag fylkeskommune, og prosjektet går over to kalenderår. Skogbrukskurs var en del av den pakken som ble planlagt til dette prosjektet.

Et ekstra tilbud til 10. trinn

10. trinn har blitt hardt rammet av koronapandemien, og disse elevene har gått glipp av mye samarbeid med næringslivet i en stor del av tida si på ungdomsskolen. Derfor var det de som fikk tilbud om dette kurset nå i vår. Skogkurset var helt gratis for elevene, og det var frivillig å melde seg på. Deltakerne måtte stille med eget utstyr, men de som ikke hadde utstyr selv fikk hjelp til å låne det nødvendige, slik at det ikke skulle bli noen utgifter med det, forteller Gjertrud Kvam.

De elevene som valgte å ikke delta på kurset tok sommerferie etter avslutningsfesten tirsdag kveld, så kursdeltakerne har brukt av fritida si for å fullføre kurset. De har vært på kurs hele uka.

Gjertrud Kvam forteller at instruktørene skrøt av de dyktige og lærevillige elevene. Hun var selv med på den siste kursdagen med skogplanting, og hun forstår de slik at ungdommene synes de har hatt stor utbytte av kurset.

– Vi er veldig godt fornøyde med gjennomføringen, og håper at vi kan få til flere skogkurs senere, sier Kvam.

Hun forteller at prosjektet med samarbeid med næringslivet fortsetter ut 2022, og at de skal jobbe mer med det neste skoleår.

Veldig spesielt å gjennomføre helt utenom sesongen

Ingebrigt Landsem er kursinstruktør i Skogbrukets kursinstitutt. Han sier at skolen tok initiativ og har all ære for at dette kurset kom i gang. Alt ble gjennomført helt som planlagt, og det er han veldig fornøyd med.

Denne gangen hadde han med seg to andre instruktører, Morten Lien fra Støren og Vidar Ingstadbjørg fra Meråker/Trondheim. Skogbrukets kursinstitutt har fire instruktører i Midt-Norge, og de samarbeider når de jobber i skolen, slik at det kan dele opp deltakerne i små grupper. Da er det fire eller færre deltakere på hver gruppe.

– Da har vi stålkontroll, og vi klarer å gi hver enkelt god oppfølging og veiledning. Mengdetrening og mestringsfølelse er viktig, sier Landsem.

Han forteller at skolen la alt til rette akkurat slik de ville har det, slik at de fikk brukt tida godt.

Ellers påpeker han at det var veldig spesielt å gjennomføre kurs i hogstteknikk på denne tida av året. Det er helt utenom sesong for tømmerdrift. Han retter en stor takk til Jon Gåsvatn, som har vært vert for tidligere skogbrukskurs, og som sa ja til å la dem bruke hans hogstfelt denne gangen også. Landsem forklarer at feltet i Gåsvatn er perfekt å bruke for nybegynnere, fordi det er flatt, og det er riktig størrelse på trærne.

– Hvis de ikke hadde fått bruke dette feltet så hadde det ikke vært mulig å gjennomføre noe skogkurs nå, sier Landsem.

Startet med vedlikehold av saga

Skogkurset startet innendørs på skolen på mandag med vedlikehold av motorsag. Alle hadde med seg egen sag, og skrudde den fra hverandre og satte den sammen igjen.

På den andre kursdagen var det innendørs tørrtrening i hogstteknikk. Treninga foregikk på et rør. Da lærte elevene riktige teknikker og grep for hogst og kvisting, og ble drilla på det. Dagens ble avsluttet med filing av motorsag.

– Så alle dra ut i felten på dag tre med nykveste motorsager som gikk godt, sier Ingebrigt Landsem.

De to første kursdagene foregikk på skolen, og det var et poeng at deltakerne hadde på seg skogsklær. Instruktøren håper at det kan inspirere yngre elever til å få lyst til å delta på skogkurs senere.

På kursdag nummer tre og fire dro alle til Gåsvatn, og fikk testa ut de de hadde lært i praksis. Det var bra vært og fine forhold, og det har mye å si for arbeidsgledene og mestringsfølelsen. Alle deltakerne fikk felle flere trær hver. Ingebrigt Landsem forteller at mestringsfølelsen gjerne kommer med den andre fellinga.

På den siste kursdagen fredag var det skogplanting. Per Egil Rønning fra Allskog informerte om hvor viktig det er å ha nok lokale plantere, slik at alle plantene kommer i jorda tidsnok. Han hadde med granplanter, som elevene lærte å sette ut på riktig måte. To av elevene har fortalt at de skal fortsette med granplanting i neste uke.

Langsiktig effekt for lokalt skogbruk

Landsem tror at dette er viktig for skogbruksnæringa i Rindal, og at det vil ha god effekt på lang sikt. Noen av kursdeltakerne skal kanskje ta over skogeiendommer selv med tida, og nå har de lært mye om forvaltning av slike eiendommer.

Sist på 80-tallet startet han med kurs for elever i ungdomsskolen i Rindal. Gjennom en tiårsperiode var det rundt 100 ungdommer som gikk skogkurs den gangen. Nå er han glad for å være tilbake i skolen, og håper at interessen for skogkurs for ungdom vil fortsette. Eleven vokser på slik læring, og det passer godt for de som kanskje er litt lei av teori innimellom, synes han. I hele Norge er det bare i Agder og i Midt-Norge at skogbrukets kursinstitutt er med i skolen. I Midt-Norge er det i Halsa, Støren og Selbu, og nå altså også i Rindal igjen.

Fredag kveld arrangeres kurs i ungskogpleie i Rindal, og neste vinter blir det nytt hogstteknikkurs, som allerede er nesten fulltegnet.

Den som er interessert i skogkurs kan ta en titt på nettsida skogkurs.no. Der står alt som er verdt å vite om slike kurs. I Rindal foregår påmelding til skogkurs gjennom Jo Rønning Langli, som er leder i Rindal skogeierlag.

Powered by Labrador CMS