Ordførar Margrethe Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal kommune
Ordførar Margrethe Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal kommune

Skifter kurs

Publisert

I det som etter hvert har blitt en godt omtalt sak angående kommuneøkonomien i Surnadal, endrer kommunen, etter enstemmig vedtak i et siste, ekstraordinære formannskapsmøte før ferien, nå strategi for forvaltningen av konsesjonskrafta.

Kortversjonen er at kommunen nå sikrer tapet på det volumet som allerede er prissikret mot systempris for neste år, samtidig som det utover sommeren/høsten vil bli gjort såkalt «bolkvis sikring» mot områdepris på resterende volum.
– På denne måten vil det være realistisk å kunne oppnå en netto inntekt på salg av konsesjonskraft på ca 6,2 mill. kr i 2023, sier kommunedirektør Knut Haugen til Trollheimsporten.

Ifølge egne saksopplysninger har Surnadal kommune hatt en forvaltningsavtale med Svorka, som har sørget for både salg av kraft og finansiell prissikring. Surnadal kommunes strategi har siden den gang vært å sikre prisen mot systempris. Men den siste tiden har kommunen opplevd at systemprisen har vært langt høyere enn områdeprisen i prisområdet Midt-Norge, noe som har ført til økonomisk tap på salg av konsesjonskraft.

Vi anbefaler et besøk innom Energifakta Norge for mer utfyllende informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer.

For 2023 har Surnadal kommune et samlet volum på 62 GWh, noe som i teorien skal være en stor potensiell inntektskilde for kommunen. Kommunen trekker fra 7 GWh til eget forbruk, som gir et salgbart volum på 55 GWh.

For å unngå mer inntektstap inngår kommunen en områdesikring på 8 GWh som allerede er solgt i systempris i 2023. Deretter vil kommunen nå be Svorka om å sikre resterende volum på 47 GWh mot områdepris for 2023.

– Året i år får vi ikke gjort noe mer med, sier Haugen. Men det vi vil er å ikke sikre mot systempris, men i større grad å knytte oss mot områdeprisen.

Sikring av tap – sikring av inntekt?
At det hersker store usikkerheter i kraftmarkedet er hevet over enhver tvil. Regnestykket til Haugen må derfor tas med en viss klype salt, og kursendringen er i stor grad basert på prognoser fra Svorka. For eksempel vil det slå uheldig ut dersom systemprisen, som kommunen tidligere har sikret mot, nærmer seg områdeprisen. Men det nytter ikke å ønske seg til resultater, og nå endrer altså kommunen strategi.

Nå kommer flere tall:
De 8 GWh som kommunene allerede har solgt for 2023 vil, med ny strategi, selges for en netto på minus 40 øre. Det gir et tap på 3,2 millioner. Disse millionene er det sure eplet som kommunen bevisst biter fra, og som er ment å unngå at tapet blir større. Dette er det ene «brannslukkingstiltaket» kommunen foretar seg.

Det andre tiltaket er å sikre resterende volum på 47 GWh i områdeprisen. Prognosene fra Svorka antyder en salgspris på 35 øre per kWh. For 47 GWh gir det en inntekt på ca. 9,4 millioner for 2023.

For 2023 vil regnestykket da bli 9,4 millioner, minus 3,2 millioner på «sikret tap», som gir en inntekt på 6,2 millioner for Surnadal kommune neste år.

Veien videre
Tiltakene så langt har beskrevet brannslukkingen kommunen har gjort for neste år. Formannskapet stemte enstemmig for å vedta denne strategien. Plana videre er å legge en ny og langsiktig strategi som skal sikre kommunen penger inn i kassa på salg av kraft.

I kommunedirektørens innstilling går det frem at Haugen selv, sammen med «relevante fagmiljø/forvaltningsselskap» (les: Svorka), vil legge frem den langsiktige plana til full politisk behandling i god tid før jul.

For å gjøre en lang lesing kort: Surnadal kommune tar grep om salget av konsesjonskraft, som vil sikre et finansielt tap på 3,2 millioner, og prognostisert netto inntekt på 6,2 millioner i 2023.

Powered by Labrador CMS