Kommunestyremøte i Rindal:

– Vi vil være en mest mulig åpen kommune

På kommunestyremøtet onsdag fikk politikerne i Rindal en orientering om grunnlaget for Åpenhetsbarometeret 2021, der Rindal ble beste kommune i fylket og nr 15 på landsbasis. Et så godt resultat var verdt en liten feiring.

Publisert

I slutten av september offentliggjorde Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport resultatene av sin undersøkelse om åpenhet i landets kommuner, "Åpenhetsbarometeret 2021". Trollheimsporten skrev om det i denne saka.

Onsdag fikk kommunestyret i Rindal en orientering fra arkivleder Vigdis Trønsdal om hva som ligger bak poeng-givingen i Åpenhetsbarometeret.

Hun fortalte at Rindal kommune har jobbet mye med dette, og nå ser man resultatene av arbeidet. Det forrige åpenhetsundersøkelsen var i 2018, og da kom Rindal langt ned på lista.

Alltid noe å strekke seg etter

Et overordnet mål for Åpenhetsbarometeret er å synliggjøre hvilke kommuner som på beste måte etterlever offentlighetsprinsippet, og om de fortsatt har noe å strekke seg etter.

Kommune-TV er et av flere virkemidler som kommunen har tatt i bruk for økt åpenhet. Alle har nå mulighet til å se kommunestyremøtene direkte på nett, eller i opptak senere.

I Rindal kommune er alle politiske dokumenter lagt ut på nett, åpent for alle. Det er fortsatt mange kommuner som ikke har det, påpekte Vigdis Trønsdal.

Kommunen har også åpne postlister, hvor man kan få se dokumentene uten å måtte be om innsyn. Det er arbeidsbesparende for kommunen når man sjelden trenger å behandle forespørsler om innsyn.

Mange kriterier

Årets undersøkelse var ganske lik den tilsvarende undersøkelsen i 2018. En del av den foregikk slik at kommunen mottok krav om innsyn, uten at man var klar over at det var en del av en undersøkelse.

Postlistene og kommunens hjemmeside ble sjekket, med tanke på funksjoner og informasjon. Kommunen ble også bedt om å svare på en del spørsmål. Svartid på krav om innsyn var blant faktorene som ble målt, samt publiseringstid for politiske dokumenter og for post på postlista.

Rindal kommune tapte faktisk poeng på at de ikke har kommunale foretak, da håndteringen av slike foretak også kunne gi poeng i undersøkelsen.

En av få små kommuner i toppen

Maksimal poengsum i undersøkelsen var 34,5 poeng. Kommunene Grimstad og Modalen kom best ut i landet, begge med 29,5. Det er interessant at dette er en stor og en liten kommune, påpekte Vigdis Trønsdal. Generelt viste det seg at de store kommunene var mer åpne enn de små, så her er Rindal ett av få unntak, med 24,5 poeng i undersøkelsen.

– Det er viktig å presisere at vi har jobbet systematisk med dette i flere år. Nå er det viktig at vi ikke hviler oss på laurbærene, at vi hele tida har i bakhodet av vi vil være en mest mulig åpen kommune, sa Vigdis Trønsdal.

Hun understreket at kriteriene for å være en åpen kommune kan være annerledes når neste undersøkelse kommer. Man må hele tida henge med i utviklinga.

Både ordføreren og kommunedirektøren uttrykte at de var svært fornøyd med at Rindal er en av landets mest åpne kommuner. Som avslutning på kommunestyremøtet ble det servert kaffe og kake, som en liten feiring av det gode resultatet.

Powered by Labrador CMS