Seks smilende personer oppstilt ved siden av hverandre.
Disse lokalpolitikerne stilte til debatt. F.v. Bård Inge Romundstad (Ap), Kjetil Løften (Sp), Mildrid Kattem Aune (Sp), Magnar Dalsegg (H), Line Flåtten (Ap) og Ola Bakken (H).

Rindalspolitikere i tidvis frisk debatt

Publisert

Det nærmer seg kommune- og fylketingsvalg, og onsdag kveld var det duket for lokalpolitisk debatt i Rindalshuset. Det ble en interessant debatt, som fikk avdekket de største forskjellene mellom partiene.

I Rindal er det bare Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre som stiller til valg. Det er også disse tre partiene som arrangerer den lokalpolitiske debatten, som har blitt tradisjon i Rindal når det er valgår. Magne Bjørnstad og Stian Kooyman ledet og styrte debatten, som tidvis var frisk og humoristisk.

Åtte personer sittende bak et langt bord på en scene.
Stian Kooyman og Magne Bjørnstad styrte og ledet debatten mellom Kjetil Løften og Mildrid Kattem Aune i grønt, Bård Inge Romunstad og Line Flåtten i rødt, og Magnar Dalsegg og Ola Bakken i blått.

Ulike meninger om eiendomsskatt

Før debatten startet fikk hvert av partiene ordet for en kort presentasjon av sin valgprogram. De tre lokale partiene i Rindal er som vanlig enige om mange saker, men noen av punktene i de respektive valgprogrammene skapte debatt, som for eksempel eiendomsskatt og støtte til boligbygging.

Arbeiderpartiet foreslår i sitt partiprogram en egen finansieringspakke for boligbygging til unge, og at nye boliger fritas for eiendomsskatt i fem år. Det ble påpekt fra salen at enslige ungdommer ikke har mulighet til å bygge nytt hus, de må kjøpe et eldre hus. Da virker det urettferdig at bare de som har råd til å bygge nytt får denne fordelen. Line Flåtten (Ap) svarte at de har valgt å begynne med et slikt tiltak for nye boliger, fordi det er størst økonomisk løft. En plass må man begynne. De har valg å begynne der, og vil se på andre løsninger etter hvert, sa hun.

Høyre er imot eiendomsskatt som går til kommunal drift. De ønsker ikke å frita enkelte for eiendomssskatt, men heller å holde eiendomsskatten så lav som mulig for alle. Magnar Dalsegg (H) sa at det ikke er rom for å senke eiendomsskatten nå, men lovet at Høyre skal gjøre det de kan for at eiendomsskatten ikke skal øke.

Vil stimulere til boligbygging

Alle de tre partiene er oppmerksomme på nedgangen i folketallet, og opptatt av å snu trenden. De er alle opptatt av viktigheten av å ta vare på folk som bor i bygda, og å gjøre det attraktivt for ungdom som har flytta ut å komme tilbake. Det ble påpekt fra salen at alle kommuner trenger folk nå, så det er en konkurranse kommunene imellom om å tiltrekke seg nye innbyggere. Politikerne ble utfordra på hva Rindal kan gjøre for å vinne denne "kampen" med andre kommuner.

Arbeiderpartiet fremhevet blant annet sitt forslag om finansieringspakke for å hjelpe ung inn på boligmarkedet, og fritak for eiendomsskatt på nye boliger i fem år.

Både Høyre og Senterpartiet vil gjøre det enklere å dele fra tomter, eller små bruk, slik at det er mulighet for å bygge i hele bygda, ikke bare i boligfelt. De ønsker også å se på mulighetene for små hus tilpasset ungdom, blant annet inspirert av prosjektet Ung-Heim i Heim kommune.

Kjetil Løften (Sp) trakk fram ei ordning fra sent på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, der kommunen hadde en del gratis tomter, halv påkoblingsavgift, kommunale etableringslån, og i tillegg ei uke fri for å jobbe med bygging av eget hus. En slik ordning vil Senterpartiet vurdere å ta fram igjen. Nå jobbes det også med Bygdevekst-prosjektet, som kan gi noen fortrinn etter hvert, påpekte de.

En halvfull kinosal.
Et godt og informativt arrangement som dette hadde fortjent et enda større publikum.

Hva med barnehagestruktur?

Alle tre partier ønsker å prioritere barn og unge høyt, og framhevet ønske om full barnehagedekning eller fleksibelt barnehageopptak. De ble utfordret på å si hva de mener om barnehagestruktur, i lys av at det blir født færre barn enn tidligere i bygda.

Magnar Dalsegg (H) svarte tydelig at barnehagestuktur er en sak som kommunestyret må se på i nær framtid. Men det betyr ikke at de har bestemt seg for å foreslå å legge ned noe, og ingenting skal forskutteres.

Arbeiderpartiet mener at det er ei vanskelig sak, men sa seg ikke uenige. Her er det viktig å lytte til fagfolk, sa Line Flåtten.

Kjetil Løften sa at Senterpartiet ønsker å beholde alle de tre barnehagene. Småbarnsforeldre må slippe å måtte kjøre enda lenger for å levere barna i barnehagen, mener han. Og man kan ikke satse på å få tilflytting, for så å bygge ned barnehagene. Det blir bakvendt, mente han.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at det tross alt ikke er så store avstander mellom barnehagene i Rindal, og at mange nok har enda lenger vei til barnehage i andre sammenlignbare kommuner.

Stordrifts- eller smådriftsfordeler?

Fra salen kom et innspill om at Rindal har valgt å stå som en egen kommune, med knapt flertall, og at det har ført til at kommunen har en dyr driftform, med store personalkostnader i administrasjonen, i og med at det trengs nesten like mange lederstillinger i en liten kommune som i en stor kommune. Spørsmålet var om ikke dette er råflott?

Ordfører Mildrid Kattem Aune (Sp) svarte at ikke alle kommunesammenslåinger har vært vellykket, og at rindalingene kan bestemme hva som skal skje i Rindal, når det fortsatt er en egen kommune. Kjetil Løften (Sp) var helt tydelig på at styring av Rindal ikke hadde vært bedre med en ordfører på Skei eller på Orkanger. Kostnadene ved å driver hver enkelt enhet er akkurat like stor om man er egen kommune eller tilhører en større kommune, mente han. Mildrid Kattem Aune trakk fram poenget med nærledelse. Lederne er nær de ansatte, og det fungerer bedre i en liten organisasjon, sa hun.

Arbeiderpartiet og Høyre stemte for at Rindal skulle bli en del av Orkland, og Line Flåtten (Ap) delte de nevnte bekymringene fra salen. Hun er enig i at det koster å forbli en egen kommune, og er ikke helt enig i at rindalingene bestemmer alt sjøl, når drifta er så pressa som den har vært.

Flåtten minnet også om at Arbeiderpartiet foreslo en gjennomgang av organisasjonen høsten 2019, nettopp for å være føre var. De to andre partia var ikke enige i det, og forslaget ble nedstemt. En slik gjennomgang tvinget seg fram to år etter, i 2021, midt oppi en vanskelig situasjon. Den gjennomgangen skulle absolutt ha vært gjort i forkant, sa hun.

Ola T Heggem (Sp) tok ordet fra salen og minnet om hvor mange mellomledere og direktører de større kommunene har, under enhetsledere og kommunedirektør, som ikke finnes i Rindal.

Så kom et nytt spørsmål fra salen. Mener politikerne at utviklinga i for eksempel Meldal eller Agdenes, som ble med i Orkland, har vært bedre nn utviklinga i Rindal? Dette tok ikke noen av politikerne sjansen på å svare konkret på. Alle sa at de ikke kjenner godt nok til utviklinga i de ulike delene av nabokommunen.

Bruk stemmeretten!

Hvert parti fikk tid til en sluttappell.

Line Flåtten (Ap) sa blant annet at Arbeiderpartiet må gå for rent flertall, for de føler seg ikke trygge på at de klarer å skape en skilsmisse mellom de to partiene som har vært "godt gift" i åtte år nå. Hun registrerer at det er et valgteknisk samarbeid, med det er vanskelig å se i praksis, når forslagene som kommer stort sett er samlet, sa hun.

Mildrid Kattem Aune (Sp) la vekt på viktigheten av å bestå som en egen kommune, for å ha tjenestene nær innbyggerne i Rindal. Hun sa at det er mange prosjekter på gang, og at kontinuitet er viktig, så hun har et stort ønske om å få fortsette som ordfører etter valget.

–Jeg brenner sterkt for lokalsamfunnet. Vi må samsnakke bygda og heie på hverandre, og vi må slutte å si at det er så håpløst, avsluttet hun.

Magnar Dalsegg (H) fikk det siste ordet i debatten:

– Det er bare 12 dager igjen til valget. Mange har allerde stemt, men bruk stemmeretten! Vi skal prøve å ta godt vare på stemmen din til det beste for rindalssamfunnet. Godt valg!

Ei dame som står og prater i en mikrofon.
Lene Steinshamn Fredriksen takket alle for oppmøtet.

Lene Steinshamn Fredriksen, som er leder i Rindal AP, takket for oppmøte på vegne av arrangørene. Hun oppfordret alle til å bruke stemmeretten, og få med flest mulig til valgurnene, ikke minst ungdommene.

Ola T Heggem (Sp) la helt til slutt inn en påminnelse om at det også er fylketingsvalg.

Powered by Labrador CMS