Talgø MøreTre ikke fornøyd med midlertidig royal-løsning:

Terje Talgø (arkivbilde).
Terje Talgø (arkivbilde).

– Løser ikke alle problemene som er skapt

Og Terje Talgø aksepterer heller ikke påstanden om at produsentene har merket produktene feil.

Publisert

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag, ble det konstatert at bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest. Dette skyldes at departementet nå har vedtatt en endring i regelverket.

Pressemeldingen slår blant annet fast at "byggeprosjekter har stoppet opp og ringvirkningene har vært store i hele byggenæringen fordi royalbehandlet trekledning har vært feilmerket i henhold til produktenes brannegenskaper", og statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i pressemeldingen blant annet følgende:

– Denne regelendringen løser ikke alle utfordringene, men den gjør at prosjektene kan komme i gang igjen og at bygg med royalimpregnert trekledning som er under oppføring eller nylig ferdigstilt, kan få både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. i Vi er glade for at vi på grunn av godt samarbeid med organisasjonene så raskt har kunnet finne en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Nakken.

Men der Nakken er glad for det hun omtaler som "en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen", er Talgø-sjef Terje Talgø opptatt av at saken langt fra er løst.

– De siste seks månedene har hele næringen stått stille. Tre produsenter, flere lokalsamfunn, mange enkeltpersoner og 1000 bedrifter og underleverandører er rammet. Grunnen er utdaterte regler, nye tolkninger og omtolkninger. Den midlertidige løsningen vi har fått nå, løser ikke alle problemene som er skapt. Det framgår også av departementets pressemelding, sier Talgø.

Han slår i en kommentar til media, også publisert i Driva, klart og tydelig fast:

– Vi aksepterer heller ikke den påstanden som gjentas, om at produsentene har merket feil.

Talgø-sjefen sier at selskapet nå trenger litt tid for å gå gjennom løsningen til departementet, og hvilke konsekvenser den vil ha for dem, før de kan kommentere ytterligere.

Han understreker samtidig:

– Vi har hele tiden vært opptatt av å finne løsninger for alle de prosjektene som er stoppet opp som følge av myndighetenes nye tolkning av regelverket. Vi minner om at royalkledning alltid har vært trygg, den har vært omsatt i 50 år uten problemer, og er fortsatt en trygg og god løsning svært godt egnet for norske forhold.

Her er hele pressemeldingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte ut fredag:

Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest

Byggeprosjekter har stoppet opp og ringvirkningene har vært store i hele byggenæringen fordi royalbehandlet trekledning har vært feilmerket i henhold til produktenes brannegenskaper. Nå har departementet vedtatt en endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning likevel kan få brukstillatelse og ferdigattest.

- Vi har fulgt opp saken i tett kontakt med berørte organisasjoner i bransjen, og med brannfaglig kompetanse. Vi er alle opptatt av å finne løsninger, og jeg opplever at vi har god dialog med næringen. Både myndigheter, produsenter og utbyggere er opptatt av å finne løsninger uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Alle bygg må oppfylle en rekke krav til brannsikkerhet, det endrer vi ikke på, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskriftsendringen lemper ikke på kravene til sikkerhet, men innebærer at en absolutt koblingsregel mellom byggteknisk forskrift (TEK17) og forskriften om dokumentasjon av byggevarer (DOK) fjernes. Dokumentasjonsforskriften regulerer salg og markedsføring av byggevarer, og skal sørge for at byggevarenes egenskaper er i samsvar med det som er oppgitt i produktdokumentasjonen. Denne sammenkoblingen mellom regelverk har gjort at bygg ikke har kunnet få midlertidig brukstillatelse fordi dokumentasjonen ikke stemmer.

Endringen åpner for at man kan få midlertidig brukstillatelse på tross av dette hvis bygget oppfyller sikkerhetsnivået som følger av TEK17. Som i alle andre byggeprosjekter, er det ansvarlig foretak som skal dokumentere at sikkerhetsnivået er ivaretatt. De kan nå ivareta sitt ansvar gjennom at egenskapene i bordkledningen kompenseres med andre tiltak eller produkter som hemmer brannutvikling. Det er kommunene som gir brukstillatelse og ferdigattest, og brannfaglig kompetanse ligger til grunn i vurderingene av sikkerheten.

- Folks sikkerhet og trygghet kommer alltid først. Endringene vi nå gjør, går ikke på bekostning av dette – byggene må fremdeles oppfylle kravet til tilfredsstillende sikkerhet mot brann, sier Nakken.

Store verdier og arbeidsplasser i byggenæringen står på spill i denne saken. Både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere og boligkjøpere blir berørt når prosjektene stopper opp.

- Denne regelendringen løser ikke alle utfordringene, men den gjør at prosjektene kan komme i gang igjen og at bygg med royalimpregnert trekledning som er under oppføring eller nylig ferdigstilt, kan få både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. i Vi er glade for at vi på grunn av godt samarbeid med organisasjonene så raskt har kunnet finne en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Nakken.

- Bruk av tre er en viktig del av norsk byggeskikk og tradisjon. Det er ikke bare vakkert, men også klimavennlig og sikkert. Vi har bygget med tre i flere hundre år, og det er ingenting i denne saken som tilsier at vi ikke skal fortsette med det også i fremtiden.

Direktoratet for byggkvalitet vil sørge for at informasjon og veiledning i denne saken når ut til kommuner og næringsaktører, slik at byggesakene kan ferdigstilles så snart råd er.