Fra venstre: Mette Helen Mikkelsen, Nils Håvar Øyås og Margrethe Svinvik

Takstmann Øyås med miljøsertifisering

Fredag fikk firmaet Takstmann Øyås besøk av ordfører Margrethe Svinvik og miljøvernkonsulent Bodil Gjeldnes. Med seg hadde de plaketten som viser at firmaet er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Publisert Sist oppdatert

Begrepet Miljøfyrtårn innebærer at firmaet oppfyller visse miljøkriterier for driften. Rundt 10 bedrifter har sertifiseringen i Surnadal så langt.

-Det har ikke blitt av seg selv, sier Mette Helen Mikkelsen. Vi har jobbet med kartlegging av nå-situasjonen med tanke på energibruk, sykefravær, hms-system, gjenbruk og avfallshåndtering. Ordningen omfatter både fysisk, psykososialt og økologisk miljø. Nye rapporter skal leveres inn hvert år, og sertifiseringen fornyes hvert tredje år. Det kan være noe så enkelt som å tenke oss om før vi tar en utskrift til de store avgjørelsene ved å tenke gjenbruk og bærekraft ved taksering av boliger etter skade. Videokonferanser under oppfølgingsmøter fører til redusert kjøring. Vi har det i tankene hele tiden.

Takstmann Øyås er ikke den første takstfirmaet som sertifiseres, men de er tidlig ute. Flere kommer etter. Nils Håvar Øyås forteller at forsikringsselskapene fra neste år vil kreve at samarbeidspartnerne er miljøsertifisert.

Gjenbruk

-En stor del av jobben vår er taksering etter skade. Som Miljøfyrtårn vil vi blant annet fokusere på å gjenbruk ved oppbygging av boliger etter skade. Vil vi se på hvor mye som kan berges ved for eksempel rengjøring og muligheten for gjenbruk av materialer. Kanskje deler av et parkettgulv fra en skadet stue kan brukes på et soverom. Vi er en premissgiver, og samarbeidspartner for forsikringsselskap, og må velge miljøvennlige produkter ved utbedring. Dermed vil vi også sette krav til de bedriftene som skal leies inn til sanering og gjenoppbygging. Når vi henter inn anbud, vil miljøpremisser som blant annet avfallshåndtering være i fokus. På den måten vil hele prosessen få et bra klimastempel.

Det er under koronaen at tanken om bærekraft har kommet inn i forsikringsbransjen for fullt. Kravene er satt av hovedorganisasjonen for finansnæringen, Finans Norge. Finans Norge har et overordnet mål om bærekraft som forsikringsselskapene skal forholde seg til, og det er takstmennene en del av.

-Målet er forbedring hvert år, men vi må være realister. Etter hvert som bedriften får flere ansatte, vil forbruket gå opp, men intensjonen er å redusere miljøavtrykket per ansatt, sier Mette Helen Mikkelsen.

Øyås mener det er lettere å få med seg forsikringstakerne på laget i dag.

-Vi ser at trenden snur blant forsikringstakerne, gjenbruk er blitt in. I noen tilfeller kan gjenoppbyggingen ta lengre tid, og bli litt dyrere, men den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor, mener Øyås.

Statusen som miljøfyrtåenbedrift feires med kake. Rundt bordet, med klokka: Mette Helen Mikkelsen, ordfører Margrethe Svinvik, Nils Håvar Øyås, Bodil Gjeldnes og Odd Helge Haugen
Powered by Labrador CMS