Pressemelding:

Administerende banksjjef Allan Troelsen.
Administerende banksjjef Allan Troelsen.

Surnadal Sparebank – siste delårsrapport som Surnadal Sparebank

Surnadal Sparebank har per 1. kvartal et resultat før skatt på 17,1 millioner kroner, mot 8,8 millioner kroner i samme periode i 2020.

Avkastningen på egenkapitalen er hittil i år på 6,0 % etter skatt. Bankens forretningskapital er nå på 8,6 milliarder kroner.

- Resultatet er mye bedre enn i samme periode i fjor, men dette fordi vi i fjor måtte gjøre store nedskrivinger på bankens verdipapirer lån til kunder, som en følge av starten på koronakrisen. Det meste av disse nedskrivingene ble reversert utover året i fjor», kommenterer adm. banksjef Allan Troelsen.

Banken oppnådde en innskuddsvekst på 139 millioner kroner og utlånsvekst på 77 millioner kroner i 1. kvartal.

- I banken er hovedfokuset som alltid tidligere å skape gode kundeopplevelser, vekst og utvikling - men vi har også brukt mye tid og ressurser internt sammen med SpareBank 1 Nordvest for å skape SpareBank 1 Nordmøre. Vi tar det beste fra hver av bankene og skaper en enda mer kraftfull og attraktiv lokal sparebank for alle våre kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunnet.

- Medarbeidere i de to bankene har sammen gjort en svært god jobb med å lage et meget godt grunnlag for at SpareBank 1 Nordmøre skal bli best mulig. Sammenslåingen er i rute og skjer som planlagt den 3. mai. Fra da av skrives neste kapittel i bankens historie, avslutter Troelsen.

Surnadal Sparebank ble etablert i 1842, og har 38 medarbeidere og 15.000 kunder. Banken har 651 egenkapitalbeviseiere og 8,8 milliarder kroner i forretningskapital.