Vil bevare nærbutikken på Rindalsskogen

Sju smilende personer rundt et bord i et møterom.
Arbeidsgruppa mener det er grunnlag for å bevare nærbutikken på Rindalsskogen. F.v. Mari Svanem, Anne Høvde, Anne-Lise Forsberg, Ole Furuhaug, Grete Elshaug, Mildrid Kattem Aune og Håkon Fredriksen.

Klar oppfordring til sambygdingene: – Ikke gi opp Nybø!

Publisert Sist oppdatert

Coop-butikken Nybø på Rindalsskogen har slitt med lav omsetning og dårlig lønnsomhet de siste åra. Nå har Rindal kommune satt ned ei arbeidsgruppe som vil se på alle muligheter for å øke omsetninga og bevare butikken. Nybø er ikke nedlagt enda, og absolutt verdt å kjempe for, mener de.

Arbeidsgruppa består av fem representanter fra øverbygda: Anne Høvde, Mari Svanem, Marita Stenseng Lo, Anne-Lise Forsberg og Ole Furuhaug. I tillegg er det tre representanter fra kommunen: næringsrådgiver Grete Elshaug, ordfører Mildrid Kattem Aune og Håkon Fredriksen, som er leder for kommunens Bygdevekst-prosjekt.

Vil se på alle muligheter

Etter at det begynte å gå rykter om at Nybø skal legges ned har omsetninga sunket ytterligere, sier de. Det kan se ut som en del folk i nærmiljøet allerede har har gitt opp å bevare butikken. Nå oppfordrer ei samlet arbeidsgruppe sambygdingene til å fortsette å støtte opp om Nybø. Hvis man vil ha nærbutikken sin, så må man bruke nærbutikken, det sier seg sjøl.

En annen årsak til redusert omsetning er nok at folk har blitt mer prisbevisste, for matvareprisene har økt betydelig de siste par åra. En kan ikke legge skjul på at prisene er høyere i Coop marked-butikkene enn i butikker med større omsetning. Forstå det, den som kan. Mange undrer seg over hvorfor Coop, som eies av kundene, ikke kan ha mindre prisforskjeller i de ulike butikkene. Ønsker virkelig eierne disse store prisforskjellene, kan man spørrre seg. Dessverre får ikke arbeidsgruppa gjort noe med den saken, men de nekter å kaste inn håndkledet. De er positive til fortsatt drift av Nybø, og vil se på alle muligheter for å trekke folk dit og øke omsetninga.

Stort engasjement

I juni arrangerte Coop Nordvest informasjonsmøte, slik at folk i nærmiljøet fikk riktig informasjon angående muligheter for videre drift eller eventuell nedleggelse av butikken. Det viste seg å være stort engasjement for saken. Forsamlingshuset på Skogsletta ble rimelig fullt, og det ble stilt mange spørsmål til Coops representanter.

Ikke nedlegging ved årsskiftet

I ettertid har Rindal kommune hatt mer kontakt med Coop Nordvest om saken, og fått forsikringer om at Coop vil strekke seg seg langt for å finne en løsning for videre drift. Hver stein skal snues. Det betyr at butikken ikke blir nedlagt ved årsskiftet dersom det trengs litt mer tid for å finne løsninger som gjør det enklere å drive butikken videre.

Coop Nordvest har også opplyst at de har kontakt med kandidater som kan være interesserte i å drive butikken, og at de vil ha videre dialog om dette.

I arbeidsgruppa er det en felles forståelse av at Coop ikke har sagt seg villige til å drive en slik hybridbutikk på Rindalsskogen på sikt. Men Coop Nordvest kan være med og hjelpe til å startfasen, dersom noen ønsker å ta over drifta av butikken innenfor Coop-systemet.

En trivelig butikk!

I arbeidsgruppas møte mandag kveld ble det sagt at mange er bevisste på å støtte nærbutikken ved å handle der uansett, mens andre sier at de ikke har råd til å betale mer for maten enn de må. Den store utfordringen er prisene. Men det som alle er enige om er at Nybø er en trivelig butikk, og det er det først og fremst de ansatte som skal ha honnør for!

Det er tross alt ikke alle som ønsker å bo i sentrum. Noen trives aldeles utmerket i øverbygda, og ønsker gjerne enkel tilgang til noen av de mest essensielle tjenestene.

Det er også mange hyttefolk som stopper og handler på Nybø. Her slipper det å lete etter parkeringsplass, og de slipper å stå i kø. Nybø er også et naturlig stoppested for de som skal gå i lysløypa ved Skogsletta, eller bruke den som utgangspunkt for en tur i marka.

Hybridbutikk?

En av mulighetene for billigere drift av butikken er å gjøre den om til en såkalt hybidbutikk, det vil si delvis selvbetjent. Da vil butikken være betjent i en viss periode midt på dagen, og selvbetjent på tidlig morgen og kveld. Med en slik løsning kan åpningstida utvides.

I Coop sin selvbetjeningsløsning identifiserer man seg med bankkortet sitt når man går inn i butikken. Butikk vil være kameraovervåket, slik at man kan forsikre seg om at alt går riktig og trygt for seg.

Den nærmeste og best sammelignbare hybridbutikken er Joker på Voll i Rennebu. Den ble gjort om til hybridbutikk for omtrent et halvt år siden, og har økt omsetningen sin med ca 30% etter det.

– Den som er nysgjerrig på hvordan en selvbetjent butikk fungerer, kan gjerne dra til Rennebu og "trene", smiler ordfører Mildrid Kattem Aune.

Mange forslag

I møtet kom det fram flere forslag til forbedringer, kostnadsbesparelser og tilleggstjenester som kan bidra til å øke omsetningen på Nybø. Forslaget om elbil-ladere som tidliger har vært lagt fram ser riktig nok ut til å falle bort, da tilgangen på strøm ikke er god nok på stedet. Snart kommer det også opp nye elbiladere ved fv65 lenger nede i bygda.

MEN, der er mange andre muligheter:

  • Kan det gjennomføres noen energibesparende tiltak?
  • Utviding og forbedring av parkeringsplass, lekeplass og rasteplass. Bedre plass for parkering av lastebiler og camingbiler. Kan man gjøre det mulig å kjøre rundt bygget?
  • Offentlig toalett, adskilt fra butikken. Det er få offentlige toaletter langs veien. Folk er sannsynligvis villige til å betale litt for å bruke et rent og fint toalett, som også gir mulighet for å vaske hender og tilgang til rent drikkevann. Kanskje kan ansatte ved butikken ta ansvar for oppfølging og renhold?
  • Redusere butikklokalet ned til 100 kvm, for å ha lov til å holde åpent på søndager. Det er uansett ikke mulig å tilby et veldig stort vareutvalg, men mye kan løses med god service og eventuelle muligheter for forhåndsbestillinger.
  • Vareombringing en gang i uka. Kanskje kan dette være en arbeidplass for noen i arbeidstrening?
  • Kaffemaskin/Kaffekrok i butikken.
  • Private tilleggstjenester på plassen, som f.eks. formidling eller selvbetjent salg av ved. Kommunen og arbeidsgruppa tar gjerne imot innspill hvis noen har andre forslag til varer og tjenester som kan formidles.
  • Markedsføring og god og tydelig SKILTING! Kommunen bør ta tak i dette, og be om å få satt opp skilt så fort som mulig, ble det sagt.

Butikkbygget er i god teknisk stand, og tomta som butikken ligger på er stor. Den ligger fint til ved fv65, så det er potensiale for litt av hvert. Det må bare legges til rette slik at enda flere ønsker å stoppe der. Dersom potensialet til denne plassen skal utnyttes så må det skje nå, når sjansen er her, påpekes det.

– Kjenn din besøkesestid!

Rindal kommunen kan ikke involvere seg i den videre drifta av butikken, men kommuns representater tar med seg innspillene, og vil fortsatt bidra gjennom prosessen. Noe av dette kan også tilknyttes kommunens Bygdevekst-prosjekt. Dersom noen av de forslåtte tiltakene skal gjennomføres så bør aller helst skje i samråd med en mulig ny butikkdriver, påpeker ordføreren.

Arbeidsgruppa avslutter med en klar oppfordring til folk i øverbygda, høttrindalinger, og alle andre som kjører gjennom Rindalsskogen. Nå må folk kjenne sin besøkelsestid, og IKKE slutte å handle på Nybø! Kundene må være med og vise at drifta kan bære seg på sikt. Kan alle strekke seg litt og handle litt mer på nærbutikken?

En tømmerbygning ved en asfaltert vei, med copp marked-skilt over inngangen.
Nybø ligger rett ved fv65, med stor parkeringsplass, rasteplass og lekeplass. Her er det fint å stoppe for forbipasserende.
Powered by Labrador CMS