Pressemelding:

Stortingsrepresentant Mari Holm Løseth på besøk i Rindal nylig, sammen med Hege Gåsvand og Magnar Dalsegg fra Rindal Høyre.
Stortingsrepresentant Mari Holm Løseth på besøk i Rindal nylig, sammen med Hege Gåsvand og Magnar Dalsegg fra Rindal Høyre.

Nå blir det lettere å kjøre snøskuter til hytta!

Nå skal kommunene få bestemme om og hvor du kan bruke snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta, også for hytter som ligger nærmere enn 2,5 km fra brøyta vei. – En seier for folk og lokaldemokratiet, sier Høyre.

- Vettet er jevnt fordelt i dette landet. Det er på høy tid at kommunene får bestemme mer selv over snøskuterkjøringa i kommunen, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

Nå fjernes kravet om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også. Dette skjer etter at Stortinget i vår ba Regjeringen om å fjerne disse vilkårene. Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål. Et av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand på 2,5 kilometer fra brøyta vei, er det altså fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.

Kommunene skal i tillatelsen til skuterkjøring kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen slik at det ikke kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.

Endringene trer i kraft 1. oktober.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opphever-25-km-grensen-for-snoskuter/id2766966/