ANNONSE:

Bistår med hurtigtesting i forbindelse med arrangement

Vi er glade for å kunne bidra til at arrangement kan gjennomføres, og samtidig ivareta det forebyggende smittearbeidet. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger, og vi er glade for å kunne tilby dette til befolkningen.

Selve testingen skjer ved en enkel spyttprøve, og tar bare 15 minutter før man får et testresultat. Hurtigtesting er vanlig å benytte på de som er symptomfri, og er aktuelt å benyttes i forbindelse med samlinger av flere mennesker. Eksempelvis benyttes en hurtigtest om man har reist innenlands, skal på et arrangement, har et planlagt sykehusbesøk, ønsker en statussjekk, eller at noen du skal møte ønsker at du på forhånd har tatt en test. Hurtigtesting vil ikke bli gjennomført ved innreise fra utlandet, ved viten om nærkontakt med smittet eller om man har klare Covid-19 symptomer.

Hurtigtesting er ikke en erstatning av ordinær Covid-19 test, men et supplement i det forebyggende smittearbeidet. Har man symptomer på Covid-19 skal man bestille ordinær test og ellers følge de gjeldende føringene fra FHI.

Den som skal testes skal ikke spise, drikke, snuse eller røyke den siste timen før testing. Den som testes får etter ønske utdelt et personlig statusbevis på negativ test, som er gyldig i 72 timer.

Hvis man får en positiv test, skal den lokale kommunelegen bli varslet, og ordinær prosedyre ift. karanteneregler blir iverksatt umiddelbart.

Vi har åpent for hurtigtesting på ukedager i våre lokaler på landbrukshuset på skei i Surnadal, fra klokken 09-15. Ønskes det testing utenom disse tidene, må dette planlegges. Ta kontakt med oss, på tlf : 922 65 452.

Velkommen til hurtigtesting!