NORSØK:

Trenger din hjelp for å forske på hvorfor sau dør på beite

Opplever du at sau eller lam forsvinner på sommerbeite, eller har du observert død sau når du er på tur i naturen?

Hver sommer forsvinner noen sauer og lam som slippes ut på våren og som ikke kommer hjem om høsten. Vi ved Norsk Senter for Økologisk Landbruk på Tingvoll, i samarbeid med Surnadal kommune, bondelaget, bonde- og småbrukarlaget, samt beitelagene, driver et prosjekt hvor målet er å finne dødsårsaken hos sau og lam som dør på beite. Vi obduserer dyr vi har funnet, og tar ut nødvendige prøver. Dette er gratis for dyreeier som vil få tilgang til alle prøvesvar. 

Til dette trenger vi din hjelp til å få tak i flest mulig døde dyr. Dersom ett av dine dyr har dødd på beite, kan du kontakte veterinær Berit Blomstrand på telefonnummer 97535891 så raskt som mulig (ikke natt). Dersom du finner et dødt dyr (sau/lam) i utmark, kan du enten kontakte dyreeier eller du kan kontakte Berit, som da vil kontakte dyreeier. I så tilfelle er det fint om du noterer deg GPS-koordinater for funnsted og alle tall og navn på øremerket (et bilde av øremerket er fint).

Vi håper å få inn flest mulig dyr vi kan obdusere slik at vi på dette viset kan bidra til å forebygge fremtidige tap.

Ved mistanke om rovdyrskade bør SNO kontaktes.

Du kan finne mer informasjon om prosjektet på https://www.norsok.no/prosjekter/2021/mindre-lammetap eller ved å scanne QR-koden.

Powered by Labrador CMS