Koronavaksine dose 5:

Bilde av kommunehuset i Surnadal med blå himmel bak

Gå ikke glipp av koronavaksinering 5.dose!

Publisert Sist oppdatert

Hvem er anbefalt ny oppfriskningsdose?

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle personer over 75 år, samt sykehjemsbeboere tilbys en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Begrunnelsen for dette er at det er sannsynlig at det vil oppstå nye variasjoner/mutasjoner av viruset som kan gi oss en ny bølge av smitteoppblomstring utover våren. Koronavaksinen sin effekt mot alvorlig sykdom avtar over tid. De som er over 75 år er mest utsatt for alvorlig sykdom og det er nå en stund siden de fikk sin 4.dose, og derfor vil en ny dose nå gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Gjennomgått sykdom og vaksine beskytter godt

Immunitet etter kombinasjon av koronainfeksjon og vaksinasjon, beskytter bedre enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid, også hos eldre mennesker. Behovet for ny dose nå er derfor lavere for de som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom. Hvis man har vært syk og fått bekreftet at det er korona så vil dette gi beskyttelse slik at behovet for en ny vaksine vil være lavere, men om man har vært syk og ikke vet om man har hatt korona, så bør det ha gått 3 uker fra man ble frisk til man får vaksine. Ved eventuell tvil, bes man konferere med egen lege. Alle som ønsker vaksine oppfordres til å ta den nå i april for å sikre tilstrekkelig intervall mellom denne 5.dose og ny dose til høsten. Intervall mellom dosene bør være 6 måneder.

Det er altså av stor viktighet at de som er anbefalt oppfriskningsdose før sommeren, bør ta denne nå i april.

Vaksineringsdatoer

Kommunen tilbyr koronavaksinering i Familiens hus i Surnadal nå i april på følgende datoer Torsdag 20.april Fredag 21.april Fredag 28.april

Innkalling og bestilling av time

For bestilling av time bes man benytte epost; vaksine@surnadal.kommune.no eller ringe vaksinetelefonen; 913 79 001. Vær oppmerksom på at vaksinetelefonen kun vil være betjent for booking i perioden 11.april til og med 14.april, og at booking av tid kun skal skje via vaksinetelefonen.

Pårørende bes være ekstra oppmerksomme i denne perioden slik at de kan hjelpe sine med å bestille seg time. Personer som bur på sykehjem eller som har hjemmetjeneste vil få tilbud om vaksinasjon der.
Personer som trenger følge; Følge bes kun følge til og hente etter vaksinasjon pga. kapasitetsutfordringer i venteareal. Personer under 75 år og yngre personer i risikogrupper vil få tilbud om vaksinasjon til høsten. For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det på generelt grunnlag ikke behov for en anbefaling om ny dose nå, men dersom man er i tvil, bes man konferere med behandlende lege.

En mann og en kvinne sitter ved siden av hverandre med hendene i kors ved et bord
Kommuneoverlege Bjørn Buan og konst. ledende helsesykepleier Marianne Hansen Røv

Kommuneoverlege Bjørn Buan og konst. ledende helsesykepleier Marianne Hansen Røv sier at den sterke anbefalingen om ny 5.dose kommer fra Folkehelseinstituttet. Det er et godt fungerende overvåkningssystem som gir grunnlag for en slik anbefaling eller tilbud. Viruset muterer og vi får stadig vekk nye varianter, noe som igjen gjenspeiler hvor viktig det er at folk bør ta denne 5. dosen, dette også med tanke på høstens 6. dose. Det er plass til alle som bestiller ny dose og det er viktig at pårørende hjelper til med å bestille time. Vi forventer god oppslutning om denne 5.dose sier de.

I etterkant av vaksinasjonsprogrammet vil det arbeidet som er gjennomført fra Folkehelseinstituttet og kommunene bli evaluert, slik at man kan dra nytte av erfaringene som er gjort ifb. korona. Dette vil også skje internt i Surnadal kommune slik at de forskjellige kommunale tjenestene kan ta lærdom av erfaringene. Dette er viktig også på nasjonalt plan, sier Bjørn Buan, som også påpeker hvor godt dette arbeidet har blitt gjennomført på kommunalt plan i Surnadal til nå. Det gjenspeiles tilbake til helsevesenet i kommunen, som på tross av alt arbeidet med vaksineringen, også har fått arbeidsro til alt annet arbeid de er pålagt.

Ellers anbefaler de oss også om å holde god hygiene, vaske hender, hoste i armhulene, være ekstra oppmerksomme i offentlige rom og passe på å sprite hender hvor man har dette tilbudet. For de som har luftveissmitte, så anbefales disse å holde seg hjemme og i ro til det går over. Husk at ennå er det folk som blir smittet av korona, og noen dør av det. Totalt er dette tallet per dato på ca. 5000 på landsbasis, men her er det noen mørketall da vi vet at noen også dør av influensa, som kanskje egentlig også hadde korona. Dog roper vi ikke «ulv» nå, da helsevesenet har god kontroll på situasjonen.

Få blir smittet i friluft, så det å være ute i frisk luft i påsken er god terapi. Dette er en fin årstid så det er viktig å nyte den i langdrag på fine soldager.

Vi har en svak nedgang av korona på nasjonalt plan sier Bjørn Buan, men påpeker at i påsken så møtes mye folk i offentlige rom, slik at vi bør være forsiktige og ta våre forholdsregler. Man kan nevne at bare på Gardermoen flyplass omgås ca. 86000 mennesker på fredag før Palmesøndag. Ellers er det viktig å ta det med ro i trafikken, være forsiktig i påskefjellet med tanke på skredfaren og smør ansikt og kropp godt inn med solkrem. Husk at allergisesongen også er i anmarsj.

Til slutt ønsker Marianne og Bjørn alle lesere av Trollheimsporten en riktig God Påske!

Powered by Labrador CMS