Bjarne Røen, Per Arne Hyldbakk, Jan Brødreskift og Rannveig Brøske
Bjarne Røen, Per Arne Hyldbakk, Jan Brødreskift og Rannveig Brøske

- Vårens viktigste arbeid

Tre kirketjenere i 2,5 stilling skal vedlikeholde seks kirkegårder i Surnadal kommune. Det er en stor og tidkrevende jobb, og hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten hjelp fra de mange frivillige.

Publisert Sist oppdatert

Rannveig Brøske er leder i Stangvik og Surnadal kirkelige fellesråd. Hun sier fellesrådet er svært takknemlig for det frivillige arbeidet surnadalingene gjør for kirken i Surnadal.

Rannveig Brøske er leder i Stangvik og Surnadal kirkelige fellesråd, og leder i Stangvik sokneråd
Rannveig Brøske er leder i Stangvik og Surnadal kirkelige fellesråd, og leder i Stangvik sokneråd

- Kirketjenerne gjør en stor jobb, men de rekker ikke over alt som må gjøres på alle de seks kirkegårdene. Derfor er vi helt avhengige av frivillig innsats, sier hun.

Når våren kommer og snøen forsvinner, inviterer soknerådene til dugnad. Oppmøtet er svært bra.

- De aller fleste har et hjerte og et eierforhold til sin kirke, og det kommer tydelig frem på slike dager. Dugnadsånden lever fremdeles! På vegne av fellesrådet ønsker jeg å rette en stor takk til alle som hjelper til på ulike måter gjennom hele året, sier Brøske.

Disse seks skal konfirmeres i Stangvik kirke 28. august. Torsdag stilte de opp på dugnad på kirkegården. Knut Tore Kvande (t.v), Ida Mo, Synne Kvendset Fiske, Liv Nes Kvande, Synnøve Nordvik og Anders Trønsdal Røen
Disse seks skal konfirmeres i Stangvik kirke 28. august. Torsdag stilte de opp på dugnad på kirkegården. Knut Tore Kvande (t.v), Ida Mo, Synne Kvendset Fiske, Liv Nes Kvande, Synnøve Nordvik og Anders Trønsdal Røen

Ber om hjelp til riktig sortering av avfall

Fellesrådet har ansvaret for å vedlikeholde kirkegården, men privatpersoner har selv ansvaret for å stelle og rydde gravstedene.

- Etter en lang vinter er det et stort behov for opprydding på kirkegården. Ikke alle er like flinke til å sortere avfallet og rydde opp etter seg. Det medfører mye ekstraarbeid for oss. I tillegg kan feilsortering føre til ekstra kostander for fellesrådet, sier kirketjener Jan Brødreskrift.

Fellesrådet og kirketjenerne oppfordrer alle som besøker kirkegårdene i kommunen til å sette seg inn i reglene for avfallssortering.

- Det er plassert avfallsdunker for restavfall og naturavfall rundt om på alle kirkegårder. I tillegg er det kompostbinger som gjerne må brukes, sier Brødreskift.

Når avfallet blir kastet i feil dunk, må kirketjernene bruke unødvendig tid på sortering før levering.

- Den typiske feilen er å legge naturavfall i en plastikkpose, for deretter å kaste det hele i avfallsdunken for naturavfall. Det er også mange som kaster alt i restavfallet, inkludert store gravlykter. Da fylles avfallsdunkene fort, og vi må betale en betydelig sum for overvekt, sier Brødreskrift.

Dekorgjenstander som vaser og lykter bør hver enkelt ta med seg hjem.

- Fugler som kråker og skjærer søker etter blanke gjenstander og talg. De plukker med seg metallokket på gravlyktene, som i verste fall kan ende opp ekrene og skade dyr på beite, sier Brødreskift.

Kirketjener Jan Brødreskift
Kirketjener Jan Brødreskift

Innsats for fellesskapet

Bjarne Røen i Stangvik sokneråd er et godt eksempel på betydningen av frivillig innsats. Han klipper 14 mål plen på Stangvik kirkegård en gang i uka gjennom hele sommeren. I tillegg hjelper han til med maling og annet forefallende arbeid.

- Bjarne legger ned en uvurderlig dugnadsinnsats, og fortjener virkelig skryt for jobben har legger ned for fellesskapet, sier nestleder i Stangvik sokneråd, Per Arne Hyldbakk.

Bjarne innrømmer at det er en tidkrevende jobb, men at han gjør det med glede.

- Det tar mange timer, men jeg ønsker det skal være fint rundt oss. Jeg vet at kirketjenerne ikke rekker over alt, så da bidrar jeg mer enn gjerne, smiler Røen.

11 år gamle Svea Nes Kvande deltok på kirkedugnad for første gang
11 år gamle Svea Nes Kvande deltok på kirkedugnad for første gang