iTrollheimen: Konkluderer med troll i Trollheimen

Gøran Bolme og Åse Børset med sine mystiske 'funn'.
Gøran Bolme og Åse Børset med sine mystiske "funn".

–Det er alltid noe i et eventyr som faktisk er sant

Publisert Sist oppdatert

I sju år har ildsjelene bak den naturbaserte opplevelsesbedriften iTrollheimen holdt på hemmeligheten. Tusenvis av timer med opptak fra viltkamera, direkte observasjoner, dokumentasjon av en rekke uforklarlige funn og hendelser, møysommelig innsamling og registrering av materiale. Og nå blir det bok av det! En bok om arten troll, som Åse Børset og Gøran Bolme mener å kunne dokumentere at finnes i Trollheimen.

Torsdag hadde iTrollheimen sammen med Rindal kommune på kryptisk vis innkalt pressen for å orientere om "uroligheter i Trollheimen". Ordfører Vibeke Langli fortalte da, foran undrende journalister, at Rindal kommune i alle år har hatt et tungt ansvar med å holde denne uroen under kontroll. Gjennom tidene har det kommet informasjon og tips fra vandrere, gjetere og seterfolk, sa hun.

Ifølge ordføreren har aktiviteten i Trollheimen økt betraktelig de siste åra, med store flommer, jordskred og annen uro, så nå er tiden moden for å dele informasjonen med resten av omverdenen. Dette må skje i kontrollerte og kunnskapsbaserte former, sa Langli. Og det er her iTrollheimen kommer inn i bildet. iTrollheimen har, i følge ordføreren, helt siden oppstarten i 2014 hatt en strengt konfidensiell underavdeling, som har jobba parallelt med å utforske den økte aktiviteten i Trollheimen. Tiden har nå kommet for at iTrollheimen skal presentere deler av sin forskning på området.

Åse og Gøran på leting etter spor av troll.
Åse og Gøran på leting etter spor av troll.

Støtte fra Norsk Forskningsråd og Innovasjon Norge

Åse og Gøran har i flere år hatt kontoradresse i Trollheimen. Med Trollheimstunet som base, har de utviklet en vital helårs opplevelsesbedrift med et bredt tilbud. De siste årene har arbeidsdagen fått et nytt innhold. Det begynte med en lapp fra 1789 funnet på en av de eldste setrene i Trollheimen. Deretter fulgte en rekke observasjoner og funn som vanskelig lot seg forklare. Forskningsmiljøer på NTNU og Nord universitet ble kontaktet, og dermed begynte snøballen og rulle for alvor, og iTrollheimen kunne føye trollforskning til listen av aktiviteter. Med støtte fra Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd, samt noen av de fremste fagmiljøene i landet, har det vært mulig å gjennomføre et grundig dokumentasjonsarbeid rundt funnene. Til nå har prosjektet stort sett foregått under radaren for offentligheten. Rindal Kommune, som er godt kjent med prosjektet, har også vært klar på at det bør fremskaffes et godt kunnskapsgrunnlag før man går offentlig ut med funnene.

Observasjons- og dokumentasjonsarbeidet pågår fortsatt, og det jobbes for fullt med en oppdatert rapport som etter planen skal kunne presenteres offentlig 22. juni, forteller de.

I all slags vær og vind har de to vært ute på forskningsoppdrag,
I all slags vær og vind har de to vært ute på forskningsoppdrag,

Troll i ord – med boklansering i august

Etter flere år med spredte rykter og spekulasjoner, er de nå kommet så langt i arbeidet at materialet vil bli gjort tilgjengelig i en bok om arten troll i Trollheimen. Her det samlet et unikt materiale basert på observasjoner, funn og historiske kilder. Trollforskerne ønsker ikke å røpe for mye av det som kommer, men tror boka vil kaste lys over mye som til nå har vært oppfattet som uforståelig eller vanskelig å forklare på en rasjonell måte.

Gjennombrudd etter nedtappinga av Gråsjøen

På pressemøtet torsdag fortalte Gøran Bolme at det har kommet fram mange nye spor av aktivitet og nye opplysninger på bunnen av Gråsjøen, etter at den ble tappa ned i fjor.

Området rundt Gråsjøen har vært spesielt interessant tidligere også, og en viktig ledetråd kommer fra den tida da noen av setrene ble flytta opp fra området skulle skulle demmes ned. I det ene seterhuset ble det visstnok flyttet et gammelt hjørneskap. Der viste det seg å være et hemmelig rom med et gammelt ark der det var skrevet ned fem vers. Arket var signert "Ola Follerdal 1789".

Da iTrollheimen fikk høre om dette, tok de kontakt med grunneieren på den aktuelle setra, og fikk tak i det gamle papiret.

Et dikt fra 1789 (?)
Et dikt fra 1789 (?)
Gøran Bolme leser diktet om Folldalstrollet fra det originale arket, angivelig bekreftet datert til 1700-tallet.
Gøran Bolme leser diktet om Folldalstrollet fra det originale arket, angivelig bekreftet datert til 1700-tallet.

Videre fortalte Gøran Bolme at metodikken som blir benytta i denne forskninga er anerkjent og lik metodikken som blir brukt for å kartlegge annet biologisk mangfold. Han presiserte at de fram til nå har konsentrert seg om de områdene i Trollheimen som de har fått opplysninger om gjennom tidene, så det dekker ikke i nærheten av hele Trollheimen.

Bygger på gamle historier

Åse Børset fortalte at de helt fra starten har hatt kontakt med folk som har sittet inne med historier fra Trollheimen, både historier fra tidligere generasjoner og skriftlige kilder. Ut fra dette har de danna seg et bilde av interessante områder som de har vært ekstra nysgjerrige på, sa hun.

I 2014 ble det satt opp noen viltkamera etter at det gikk ras ved Gråsjøen. Høsten 2018 ble bruken av viltkamera trappa opp, for det hadde skjedd så mye innenfor det aktuelle området. I tillegg ble det satt ut akustiske lyttebokser for å kartlegge alle former for aktivitet i disse områdene, fortalte Åse Børset. Det meste som ble registrert er ikke interessant for iTrollheimens prosjekt, men høsten 2020 sendte de over bilder fra viltkamera til et laboratorium i Trondheim, for å få hjelp med å tolke og forbedre kvaliteten på bildene.

Åse Børset viste disse bildene til forsamlingen:

Dette skal være et bilde tatt av viltkamera i Fauskådalen i 2020, identifisert til individ 00I-1.
Dette skal være et bilde tatt av viltkamera i Fauskådalen i 2020, identifisert til individ 00I-1.
Dette antas å være OOI-1 fra en annen vinkel, i Breiskaret i 2021.
Dette antas å være OOI-1 fra en annen vinkel, i Breiskaret i 2021.
Individ OOI-3 har tydeligvis også posert foran viltkamera, Svartåmoen i 2021.
Individ OOI-3 har tydeligvis også posert foran viltkamera, Svartåmoen i 2021.
'Fakta' om OOI-3
"Fakta" om OOI-3

Spennende spor etter aktivitet

I samme område som det siste individet ble fanga på kamera, oppdaga Åse og Gøran selv et nytt spor i fjor høst. Da hadde de skikkelig flaks, og kom over noe veldig spesielt, som de nå har bestemt seg for å vise fram (se bildet under).

Ja, hva kan dette være...? Ordfører Vibeke Langli, kommunedirektør Mons Otnes og Gøran Bolme og Åse Børset i iTrollheimen viser fram det svært spesielle 'funnet' fra Trollheimen.
Ja, hva kan dette være...? Ordfører Vibeke Langli, kommunedirektør Mons Otnes og Gøran Bolme og Åse Børset i iTrollheimen viser fram det svært spesielle "funnet" fra Trollheimen.

Overraskelsen ble ikke mindre da de to på den samme turen kom over en gigantisk vott som lå tørt og godt bevart inne i ei hule. Ved datering skal det ha blitt anslått at votten kan være omtrent 90 år gammel.

Åse Børset viser fram neste store 'funn'.
Åse Børset viser fram neste store "funn".
Ei tann av denne størrelsen er det vel ikke mange som har sett før.
Ei tann av denne størrelsen er det vel ikke mange som har sett før.

I Rindal kommunes arkiv, den delen av arkivet som er unntatt offentlighet, ble det funnet enda en spennende gjenstand, nemlig ei tann som er alt for stor til å være fra et av de store rovdyra. Denne skal ha blitt innlevert av en turgåer tidlig på 1960-tallet, funnet i Folldalen.

Flere varianter

Ifølge Åse Børset er dette bare noen av de funnene som er gjort hittil. Hun viste et kart over registreringer av ulike individer, og det er flere forskjellige av dem.

Kart som angivelig viser observasjoner av ulike individer i Trollheimen. Det ser ut til å være åtte av dem.
Kart som angivelig viser observasjoner av ulike individer i Trollheimen. Det ser ut til å være åtte av dem.

Gøran Bolme avsluttet seansen med å si at han hadde stor forståelse for at tilhørerne kunne være kritiske og vantro til det forskningsmaterialet som ble lagt fram. Det har de også selv vært tidligere, sa han, men basert på de funnene de har gjort så har de foreløpig konkludert med at det finnes troll i Trollheimen.

– Det er alltid er noe i det vi kaller eventyr som faktisk er sant.


TROLLHÆMSFÆST

Længer hæll langt inni fjella
Når stjernånj stjin om kvellja
Der e de ei kraft så e gjømt
Ei kraft så fær længst e bort å glømt
Fær når mærkre trona makta
Å måninj himmeln vakta
Susa vinnj æn tå fordomstias sånge
Om Trollhæmens mæktigaste konge

Inni Svårtåmon’s djupaste skoga
Mylljå myre å rabba å floga
Der gadden e denj ænast så kjenne
Hanj så he bodd her kjøle lennje
Hanj så dyr å fåggla frøkta
Hanj så hæle Trollhæmen røkta
Hanj så kræve allje fjell å allje lie
Hanj e Kånginj gjænnå uminnele tie

Ut frå Trollhøttas gamle kongesete
Der ryk de så tjukkt tu Litj-hælvete
Det rasa tå stæn å grus å mold
Å de osa tu myrhål å tu vold
Så vest du e ut e dala sænt æn kveld
Å himmeln settj fjell å mo i eld
Å Gråsjøn setj skomtoppa frå æst
E de duka fær gammel Trollhæmsfæst

Fær når Trollhøttå slokna om natt
Så skjælv de tå redsel i kvart kratt
Ælg å hjort dæm trykkje i li
Å ræven kryp ne i djupe hi
De tura kreng tinda å toppa
Å fålkje bli iskald i kråppa
De knaka ti Snot å Sal å Bollje
De e ennjo kræfte at ti Folldals-Trolle

Men når sola står opp på mårgåskvelven
Å de skifta fra moll te dur e ælven
Å rypstæggen melje de e dagti
Å trost å årre kakla oppi Storli
Når førruånj strekkje på græne
De stråla vænnle tu myrollj å æne
Du går å plystra så trøgt på sti å væg
Men du ska vætta du e kje hælt e læn

Powered by Labrador CMS