Pressemelding:

Kollisjon med elg på E6
Kollisjon med elg på E6

Her skjer viltpåkjørslene

I 2019 ble det registrert 289 kollisjoner mellom bil og vilt i Møre og Romsdal de tre siste månedene av året. En av fire viltpåkjørsler skjer nå og frem mot nyttår.

Publisert

Forsikringsselskapet Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Miljødirektoratets hjorteviltregister som viser hvor og når viltpåkjørslene skjer. I 2019 ble det registrert 1113 viltpåkjørsler i Møre og Romsdal. 289 av disse i oktober, november og desember.

– I tiden fremover må bilførere være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen. Flere av de mer alvorlige ulykkene skjer fra nå av og gjennom vinteren, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige, svarer 3 av 10 bilister i Møre og Romsdal at de har opplevd å kjøre på dyr. I 64 prosent av tilfellene var det vilt de kolliderte med, og i 34 prosent av tilfellene husdyr.

Økningen på høsten og vinteren kan forklares med kortere dager og mørkere kvelder, vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer.


Her skjer ulykkene

Riksveier og veier med mye trafikk kommer naturlig nok høyt på listen. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07.00 og 08.00 på morgenen, og etter klokken 17.00 og frem mot midnatt, sier Voll.

Se hvor viltpåkjørslene de siste fem årene har skjedd i Møre og Romsdal* Hjorteviltregisteret registrerer alle typer påkjørt vilt, ikke bare hjort og rådyr.

Interaktivt kart. Bruk lenken og zoom inn på kartet for mer detaljert hvor påkjørslene i 2019 har skjedd.

*Du kan finne oversikten for Trøndelag ved å bytte fylke inne på nettsida.

Oversikten viser at det ble registrert 58 viltpåkjørsler i Surnadal og 7 viltpåkjørsler i Rindal i 2019.

Meld fra hvis du kjører på dyr

Voll understreker at kjører du på et dyr, har du plikt til å melde fra. Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Å etterlate skadde dyr er straffbart

– Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Voll.

Skader på eget kjøretøy ved dyrepåkjørsler dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Hos Gjensidige reduseres egenandelen med 2 000 kroner og du slipper bonustap ved bruk av forsikringen når det er snakk om dyrepåkjørsel.S


Gode råd:

  • Demp farten, spesielt på utsatte vegstrekninger og utsatte tider på døgnet.
  • Vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien.
  • Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn.
  • Meld fra hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.