John Storholt har laget et eget handikapskilt for snøscooter, og håper at det fører til større forståelse for at noen må bruke scooter til hytta.

– Snøscooteren har blitt mine ski, men regelverket gjør meg til kjeltring

Publisert

For et par år siden fikk John Storholt innvilget handicapløyve på snøscooter for å kjøre til og fra hytta si på Rindalsskogen, og i området rundt hytta. Nylig sto han fram i avisa Sør-Trøndelag og innrømte at han ikke har klart å begrense kjøringa til de tidene som er fastsatt i kommunens regelverk for scooterkjøring.

Storholt mener at tidsbegrensningene som kommunen bruker er for strenge, og han ønsker å kunne bruke de turene han har fått innvilget, uavhengig av hvilken dag det er, eller hvilket tidspunkt på dagen. Han har nå søkt om dispensasjon fra de nevnte tidsbegrensningene, og kommunen er i gang med behandling av saka.

Får ikke dra på hytta på en søndag

Storholt har gjort seg til talsmann for flere som har handikapløyve på snøscooter. Tirsdag la han fram saka for driftsstyret i Rindal kommune. Selv har han fått løyve for 10 turer til hytta i løpet av sesongen, men på grunn av tidsbegrensningene er løyvet ubrukelig, sier han.

I følge reglene har han blant annet ikke lov til å kjøre scooter mellom kl 16 på lørdag og kl 15 på søndag. På grunn av den sykdommen han har, en lungesykdom, trenger han tilsyn om natta. Derfor kan han ikke overnatte alene på hytta, og når kona jobber på helg kan hun ikke være med. Dermed blir det alt for begrenset tid for å kunne kjøre, og det blir ikke mulig å delta på sosiale aktiviteter som foregår i hytteområdene i helgene.

Storholt har i tillegg ordinært scooterløyve for frakt av varer til hytta, så han kan uansett kjøre noen turer i løpet av vinteren når kona har mulighet til å bli med. Handicapløyvet skal være en mulighet til å komme seg ut i naturen alene også, synes han. Men han ønsker å være på hytta på godværsdager, i helger og ferier når andre også drar på hytta, ikke bare på hverdager. Han kan for eksempel ikke ta en tur alene på en søndag uten brudd på regelverket.

Kjører ikke på toppene

Selv om man ikke kan gå på ski så kan man ha behov for å komme seg ut og oppleve naturen, på lik linje med de som er funksjonsfriske, påpeker Storholt. Selv har han aldri ytret noe ønske om å kunne kjøre opp på fjelltoppene, men heller til en fin leirplass, eller til et vann for å fiske på isen.

I sitt framlegg til driftsstyret sa Storholt at flere har påpekt forskjellsbehandling i kommunens håndtering av søknader om handikapløyve. Det er blant annet store forskjeller i antall turer som blir innvilget. Dette mener han bør være likt for alle. Han la også fram forslag om å åpne for å kjøre snøscooter på hytteveiene om vinteren. Der kjører man jo helt fritt om sommeren, påpeker han. Kommunen vil jo ha hyttebygging, så de bør gjøre dette litt enklere, mener han.

Plan og utviklingssjef i Rindal kommune, Sivert Dombu, svarte i møtet at kommunen er pålagt å behandle alle søknader om handikapløyve individuelt, og at det kan være ulike årsaker til at noen får avslag, eller til ulike begrensninger i de løyvene som innvilges. Han påpekte også at hytteveier som ikke brytes om vinteren ifølge Motorferdselsloven regnes som utmark når de er dekket av snø, og da er det ulovlig å bruke slik veier som scootertrase.

Laget et eget skilt til scooteren

John Storholt har laget et eget handicapskilt som man kan feste på scooteren for å vise at man har handikapløyve. Han kjenner til at flere som er avhengige av scootertransport gruer seg for å kjøre ut fordi de ikke blir godt mottatt av skifolk som de møter underveis, og han tror at et slikt skilt kan bidra til større forståelse for hvorfor man er avhengig av å bruke snøscooter.

Powered by Labrador CMS