ANNONSE:

Oppdatering på damprosjektet i Folldalen uke 44

Folldalsveien:

Det vil i kommende periode bli fri ferdsel i fra Follsjø og inn til Gråsjø, ved Gråsjø vil det være regulering av trafikken forbi anleggsområdene.
Anleggstrafikken langs Folldalsveien vil stort sett være betong transport og veivedlikehold.
Tilstanden på veien er dårlig når det er mye nedbør, vi prøver å hold veien så bra som mulig.

Follsjø dam og riggområde:

Det på går betongarbeider nedstrøms Follsjø dam.

Steinbrudd:

Boring og sprenging.
Lasting og transport av stein til mellomlager.

Gråsjø dam:

Det vil pågå arbeider med armering og forskaling av ledemurer nedstrøms dammen.
Det er arbeide på overløpsdammen på oppstrøms side.
Plassen på østsiden av Gråsjø dam er stengt for trafikk bortsett fra anleggstrafikk.

Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i høst og vinter bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidene som skal gjennomføres på vannsiden av dammen.
For Follsjø sin del vil det være høy vannstand fremover.

Generell info:

Vi ønsker at skilting og gjerding blir respektert, ikke gå eller kjør inn i anleggsområdene da det er potensiale for skade på både person og kjøretøy.

Powered by Labrador CMS