Statkraft melder:

Oppdatering om arbeidet med Trollheim dammer og trafikk på Folldalsvegen

Follsjø:

Det pågår brakkemontasje på Follsjø, og i den forbindelse vil det fortsatt være en del transport av brakker opp Folldalsvegen.

Avgraving av damtoppen på Follsjø er startet.

Den som skal over dammen på Follsjø parkerer ved bommen på Follsjø og går over dammen. Dersom det er maskiner som arbeider på dammen - søk øyekontakt med sjåfør og vent til føreren ser en og stopper arbeidet før en passerer. Dette for å unngå uhell ved passering av maskiner.

Gråsjø:

Veien opp forbi kraftstasjonen er ganske dårlig, men det går å kjøre opp til parkeringen for båtutsettet og parkere der. Her gjelder også: Dersom det er maskiner som arbeider på dammen - søk øyekontakt med sjåfør og vent til føreren ser en og stopper arbeidet før en passerer. Dette for å unngå uhell ved passering av maskiner.

Det pågår avdekking av mellomlager-områder og av steinbruddsområdet.

Det vil være dumpertransport fra parkering på østsiden av dammen og ned forbi kraftstasjonen, og opp til vestsiden av dammen ved Gråhaugen.

Folldalsveien:

Det er og blir en del transport i fra fylkesveien og opp til Follsjø, i teleløsningsperioden vil det bli noen hull og noe sporete vei. Vi prøver å ordne veien fortløpende.

Det er ennå ikke startet med regulering av trafikken i fra Follsjø og videre innover til Gråsjø.

Powered by Labrador CMS