ANNONSE:

Eldrearbeidsprisen 2021

Eldrearbeidsprisen vart etablert i 2011 og vi lyser no ut etter kandidatar for 2021.

Prisen skal gå til person, lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønna eldrearbeid.

Send forslag på kandidat til kommunen innan 15. oktober 2021.

E-post: [email protected]

Eller: Surnadal kommune v/eldrerådet 6650 Surnada