Kommunedirektør Mons Otnes og ordfører Vibeke Langli orienterte blant annet om innbyggerundersøkelsen i Rindal.

Fullt hus på næringslivs­frokost

Onsdagen morgen inviterte Rindal næringsforum til frokostmøte hos YX Rindal, og det ble veldig godt mottatt. Rindal kommune orienterte om næringslivsundersøkelsen og den ferske innbyggerundersøkelsen, og B&B Entreprenør hadde et innlegg om fusjonen med VIBO.

Publisert Sist oppdatert

Det ble trangt om plassen inne i Trollkroken med 40 gjester ved bordene. Innehaver Stian Kooyman serverte en nydelig frokost.

Overveldende god respons på undersøkelsene

Første punkt på programmet var en orientering fra ordføreren og kommunedirektøren om Rindal kommunes næringslivsundersøkelse, og utdrag fra den nylig gjennomførte innbyggerundersøkelsen. Det er en stor jobb å analysere alle svarene i innbyggerundersøkelsen, men arbeidet har kommet i gang, og alt skal gjennomgås grundig.

Ordfører Vibeke Langli fortalte at det har vært overveldende bra respons på begge undersøkelsene. Man kan lese ut fra resultatene av næringslivsundersøkelsen at det er stort potensiale for vekst i næringslivet i Rindal. Det ventes vekst både i antall ansatte og antall lærlinger i åra framover, så det er en viktig jobb å klare å stabilisere folketallsutviklingen, og helst øke innbyggertallet i kommunen i åra framover. Det gjør man først å fremst ved å ta godt vare på de som bor i Rindal i dag, sa ordføreren. Ellers skal prosjektet "Rindal inn i framtida" blant annet sette fokus på folketallsutviklinga.

Sammen med kommunedirektør Mons Otnes oppsummerte Langli en del av resultatene fra innbyggerundersøkelsen, og hva de så langt tenker at man må jobbe med framover. Mange høttrindalinger og også en del folk som pendler til Rindal på jobb har svart på undersøkelsen, og noen av disse har svart at de gjerne kunne tenke seg å bo i Rindal. Det gir muligheter.

Mange av innbyggerne har også svart i tekstfeltene i undersøkelsen, med ønsker og innspill på hva slags tilbud som er viktig for dem for at de skal trives i Rindal.

90% av de som har svart på innbyggerundersøkelsen oppgir Trollheimsporten som en av sine kilder til informasjon om Rindal.

Kommunestyret skal ha et arbeidsmøte med "Rindal i vekst" som tema 24. november.

Har fått større fleksibilitet etter fusjonen

Nest post på programmet på næringslivsfrokosten var en orientering om B&B Entreprenør ved daglig leder Arne Nordbotn. Som kjent fusjonerte tidligere VIBO Entreprenør i Rindal med B&B Entreprenør ved årsskiftet. Bakgrunnen for dette var at begge entreprenørselskapene i hovedsak var eid av Salvesen og Thams, og de ønsket mer strukturerte eierforhold. Salvesen og Thams Invest AS eier nå 92,5% av B&B Entreprenør Holding AS, som har 100% av aksjene i entreprenørselskapet.

Arne Nordbotn.

B&B Entreprenør AS er en regional bygg- og anleggsentreprenør, med stort spenn både når det gjelder geografisk nedslagsfelt og type prosjekter. Bedriften er ISO-sertifisert både på kvalitet og miljø, og selskapets visjon er å være førstevalget, sa Arne Nordbotn.

B&B Entreprenør AS har i dag 130 ansatte, fordelt på Støren og Rindal. 100 av disse er bygningsarbeidere, og 82% av dem har fagbrev. Bedriften har 14 lærlinger.

Selskapets omsetning var på 450 millioner kroner i fjor, og det var omtrent jevnt fordelt på de to avdelingene. Nordbotn påpekte at de to avdelingene har fått større fleksibilitet nå som de er i samme selskap, og har fått mulighet til å bli bedre på flere fagområder. De legger stor vekt på erfaringsutveksling mellom avdelingene. Både omsetning og resultat har hatt en svært positiv utvikling det siste året.

Arne Nordbotn understreket at det fortsatt kommer til å bli like stor satsning på entreprenørvirksomheten i Rindal som det har vært før.

Framtida ser lys ut

Helt til slutt kom det fram et ønske fra tilhørerne om å få høre litt om YX Rindal sin utvikling og framtidsplaner. Daglig leder og driver Stian Kooyman satser nå for fullt på bedriften, og har pusset opp alt innvendig i bygget, blant annet med et helt nytt kjøkken. Han legger vekt på å bruke lokalmat i størst mulig grad, og opplever at stadig flere kommer innom for å kjøpe mat, ikke minst hyttefolk.

Stian Kooyman.

Kooyman fortalte at omsetningen har økt med 3 millioner kroner det siste året, så han synes at framtida ser lys ut. Han håper på fortsatt økt omsetning, og har planer om å bygge ut lokalet og ansette flere folk etter hvert.

Powered by Labrador CMS