Pressemelding fra Aurora Eiendom AS:

Lars Ove Løseth, administrerende direktør i Aurora Eindom AS.

Har innhentet 2 milliarder i ny aksjekapital

Aurora Eiendom AS har innhentet 2 milliarder kroner i ny aksjekapital i juni, hvorav 1 377 millioner kroner var forhåndstegnet i en rettet emisjon mot 11 hjørnesteininvestorer. Ytterligere 623 millioner kroner er innhentet fra 75 nye aksjonærer i en overtegnet emisjon.

- Vi er fornøyde med responsen fra markedet og med å innhente 2 milliarder kroner i kjøpesenter-segmentet på få uker. Vi setter stor pris på tilliten fra så mange kvalitetsinvestorer, og styret jobber videre med vekststrategien, sier styreleder Petter A. Stordalen i Aurora Eiendom AS.

Tidligere i juni forhåndstegnet 11 hjørnesteininvestorer aksjer for 1 377 millioner kroner i en rettet emisjon. Blant investorene er Eiendomsspar AS, Joh Johannson Eiendom AS, NREP (NSF IV Norway Holding 10 AS), Strawberry Shopping AS, Alti Invest AS, Varner Invest AS og Stokke Industri Eiendom AS / 3S Invest.

Tegningsperioden for tilleggsemisjonen ble avsluttet fredag 18. juni 2021. Emisjonen ble overtegnet og har blitt vellykket plassert gjennom tildeling av 6 230 000 aksjer i selskapet til en pris på 100 kroner per aksje, noe som gir en bruttokapital på NOK 623 millioner.

Totalt vil det være 20 000 000 aksjer fordelt på 86 investorer i Aurora Eiendom etter utstedelsen av de nye aksjene, hver med en pålydende verdi på 100 kroner.

Store vekstambisjoner

Den innhentede kapitalen fra den rettede emisjonen og tilleggsemisjonen vil bli benyttet til å finansiere selskapets kjøp av de første fire kjøpesentrene fra Steen & Strøm AS, en transaksjon som avsluttes i begynnelsen av juli. I tillegg vil kapitalen finansiere et femte stort, norsk kjøpesenter der en intensjonsavtale (LOI) er signert.

Under forutsetning av at vilkårene for sluttføring av emisjonen er oppfylt og at nødvendige tillatelser fra Oslo Børs gis, forventer Aurora Eiendom at aksjene blir tilgjengelig for handel på Euronext NOTC Oslo. Dette er ventet å skje kort tid etter at emisjonen er fullført. Selskapet planlegger børsnotering på Euronext Growth Oslo mot slutten av året.

Rådgivere

DNB Markets, Pangea Property Partners og SpareBank 1 Markets har vært tilretteleggere i kapitalinnhentingene. Wiersholm har vært juridisk rådgiver for tilretteleggerne.

Pangea Property Partners er finansiell rådgiver, Ro Sommernes juridisk rådgiver og Storm Communications kommunikasjonsrådgiver for Aurora Eiendom

Powered by Labrador CMS