Fredag
Fredag Skyet
11°
Skyet
Frisk bris
Lørdag
Lørdag Delvis skyet
13°
Delvis skyet
Lett bris
tp_leserinnlegg
Fader Dominic, katolsk sogneprest for Nordmøre, ble innsatt som feltprest søndag 15.sept. i Akershus festnings slottskapell. Han er fortsatt katolsk sogneprest for Nordmøre, skriver Dordi Skuggevik i ... Les mer
tp_leserinnlegg

Om bruk av bunad i ”rølpete settinger”

På Trollheimsporten kan vi lese om at Opplev Rindal har fått kr 100 000 fra Rindal Sparebank for å lage en reklamefilm om Rindal, og at filmingen er i gang. Det er vel og bra. I denne filmen vil de som regiserer filmingen også vise fram Rindalsbunaden. Det er også flott.  
2019-08-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Rindal er en god plass å bo – også i framtiden

Et samfunn må være i stadig utvikling og fornye og forbedre seg. Dette gjelder også for Rindalssamfunnet.  Men så må man spørre seg om hvilke områder man skal ha ekstra fokus på framover, skriver Vibeke Langli i dette leserinnlegget. 
2019-08-09
tp_leserinnlegg

Blir det nok sjukeheimsplassar i Surnadal?

"Fram mot 2030 vil andelen eldre over 80 år auke dramatisk. Få kommunar i Møre og Romsdal vil få så stor auke som Surnadal. Eit sentralt spørsmål blir da: Vil vi i Surnadal kommune i ein slik situasjon ha nok sjukeheimsplassar for dei komande 10 åra?" skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-08-07
tp_leserinnlegg

Tilgang på læreplasser

"I vår region er vi så heldige at vi har mange bedrifter som ser behovet for rekruttering og ønsker ta inn lærlinger. Solide lærebedrifter med engasjerte instruktører. Men vi får ikke tak i lærlinger.", skriver Marit Drøpping i dette leserinnlegget.
2019-07-30
tp_leserinnlegg

Bedrifter skyt seg sjølv i foten

"Skal vi la selskapa sine økonomiske interesser stå lenger fram i køa enn godt opplærte fagarbeidarar, god beredskap og godt tjenestegrunnlag?" spør Ole Stensby frå Surnadal Sosialistisk Venstreparti i dette lesarinnlegget.
2019-07-30
tp_leserinnlegg

Statleg finansiering av eldreomsorga

Dette kan utjamne forskjellar, skriv Johs. J. Vaag i eit lesarinnlegg. -Ved å innføre statleg finansiering av eldreomsorga, slik Framstegspartiet (FrP) ivrar for, vil ein kunne oppnå å få større likskap kommunane i mellom.
2019-07-27
tp_leserinnlegg

Boka mi ut på nettet: PANG- KLAKK!

Det er ikke bare St.Eystein katolske bokhandel og PostNor som befinner seg i Steinalderen – nei, jeg er selv i Steinalderen, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-07-20
tp_leserinnlegg

Kastanjetrost på besøk

En av de først dagene på juli satt det en ukjent fugl på en gren rett utenfor balkongen min her på Glærum. Jeg fant den ikke i fugleboka mi - i kapitlet om trostene, men jeg fant den på internett: Kastanjetrost, skriver Dordi Skuggevik, som ønsker å høre fra andre som har sett kastanjetrosten.
2019-07-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

De tomme prestegårdene – hvem eier dem?

Jeg undrer meg stadig over at den ene flotte prestegården etter den andre er blitt stående tom og ubebodd, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. 
2019-07-09
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Bruk av tida vår til frivillig arbeid

- Det frivillige arbeidet har gitt meg mykje tilbake, skriver Johannes Vaag i dette leserinnlegget .
2019-07-07
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

2018: Tørkesommer + grillforbud + nødslakting = stort kjøttlager

- I dag stod de igjen i NRK og maste om at kjøttproduksjonen må ned, fordi vi har så mye nedfrosset kjøtt på lager, skriver Dordi Skuggevik i et leserinnlegg i dag.
2019-06-30
tp_leserinnlegg

Den puliske purka på Fiske

- Årets bilde må faktisk bli den puliske purka på Fiske, fotografert med sin matmor Kristin Bruset Fiske av Nanna Ranes – trykket i Driva 28. juni, mener Dordi Glærum Skuggevik. - Purka sitt puliske uttrykk er ubetalelig.
2019-06-29
tp_leserinnlegg

Omsorgsbustader i Surnadal

Etter ein utlysingsrunde var det ingen som melde si interesse for å kjøpe omsorgsbustader i Stangvik. Bustadane var tenkt plasserte i bygningsmassen til den nedlagde Stangvik aldersheim. Dette kom på ingen måte overraskande.
2019-06-26
tp_leserinnlegg

Dei eldre må behandlast med respekt

Aldersdiskriminering er å finne over alt. Det er også ei av dei mest godtekne formene for diskriminering. Latterleggjering av eldre i ymse media er velkjent. Meir alvorlege følgjer har det at eldre får dårlegare medisinsk oppfølging enn yngre menneske, skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-06-24
tp_leserinnlegg

Folket på Sogg’bu’n som fòr til Amerika

Dordi Skuggevik har sendt oss et leserbrev med utfyllende opplysninger/kommentarer til reportasjen i "Driva" om: Folket på Sogg'bu'n som fòr til Amerika.
2019-06-07
tp_leserinnlegg

Engelsk invasjon av norsk sangerstevne

 - For å si det rett ut: Repertoaret var fantasiløst og ensformig! Til dels platt! Herjet av den engelske syke som for tiden herjer rundt i norsk tale og skrift i alle media. Dette skriver Dordi Skuggevik mellom annet i et leserinnlegg etter helgas sangerstevne i Surnadal:
2019-06-02
 
tp_leserinnlegg

Kristi Himmelfartsdag i NRK

Idag, på Kristi Himmelfartsdag – 2019, tilbyr NRK gamle mennesker på helse- og aldersinstitusjoner en gospelkonsert på radioen, i stedet for overføring av en festhøymesse, skirver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-30
tp_leserinnlegg

Tilsvar til Dordi på Pornolys

​Trond Dybfest har sendt oss et svar på Dordi Skuggevik sitt leserinnlegg om "Pornolyset" i Stangvik kirke.
2019-05-30
tp_leserinnlegg

«Pornolyset» - nå også i Stangvik kirke

"Da er det kommet til Stangvik kirke også: «Pornolyset». Jeg kunne ikke tro det, da jeg kom inn i Stangvik kirke søndag, siste dagen på Vårsøgdagene-2019: Koret var dekket av blå lyssminke. Hvis noen hørte at først én dør ble slått i, og så ytterdøren – og at noen bannet – så var det meg, for jeg ne...
2019-05-28
tp_leserinnlegg

Boikott søndagsåpen butikk!

Den som ikke klarer å gjøre sine innkjøp på ukedagene – nå når matbutikkene er åpne nesten til midnatt hver ukedag – kan pinadø gå sulten til sengs på søndagen, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-27
 
tp_leserinnlegg

Glærumsanden: Pins’bålet som forsvant

Det er bare her på Nordmøre og oppover Trøndelagskysten og Helgeland at Pins’bål-tradisjonen har holdet seg, og det er trist om den forsvinner, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-27
tp_leserinnlegg

Omsorg av dei eldste eldre blir ei stor oppgåve i Surnadal

Statistisk Sentralbyrå (SSB) si framskriving av folketalet i Surnadal for tida fram mot 2030 viser at frå 2020 startar auken av eldre over 80 år for alvor i Surnadal. Fram mot 2030 vil andelen eldre over 80 år auke dramatisk, skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-05-20
tp_leserinnlegg

Hvorfor i all verden brøytestikker av plast?

Rindal kommune har gått over fra å bruke vegstikker av bambus til plast. Men hvor miljøvennlig er det?
2019-05-16
tp_leserinnlegg

«Nok er nok» også når det gjelder lønn

Nylig måtte en leder i et statlig foretak i Møre og Romsdal forlate stillingen sin. Da fikk han med seg en årslønn, det vil si 1,9 millioner kroner. Ja, du leste riktig! 1.900.000 kroner. Samtidig vet vi at minstepensjonistene i Norge får utbetalt mellom 154.000 og 194.000 kroner i året. Det betyr a...
2019-05-13