Mandag
Mandag Regn
Regn
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Kraftig sludd
Kraftig sludd
Laber bris
tp_leserinnlegg
Viser til mitt innlegg om problemet med at vi mangler et skrifttegn for å skrive vokalen mellom a og ø i dialekt-tekster fra indre Nordmøre, og til alternativ løsning lansert av Ola Skei, skriver Dord... Les mer
tp_leserinnlegg

Todalsfjordprosjektets smalsynte ledelse

Hvorfor klarer de ikke å skrive: Døgnåpen vei mellom Trondheim og Mørebyene? Hvorfor klarer de ikke å skrive: Todalsfjordprosjektet er nøkkelen til den indre snarveien Ålesund – Trondheim/E6 – uten høgdedrag? Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. 
2019-08-31
tp_leserinnlegg_valg2019

Glade i bygda vår er vi alle sammen!

"Vi legger merke til at sentrale politikere i Senterpartiet synes svarene og løsningene til de andre partiene er forvirrende. Det som forvirrer oss er at dette innlegget kommer dagen etter at kommunestyret har hatt full dag med gjennomgang av budsjett", skriver Rindal AP i dette leserinnlegget.
2019-08-30
tp_leserinnlegg_valg2019

Eiendomsskatt eller ikke?

"For den enkelte hytte-/boligeiere betyr det kanskje ikke så mye, men for Rindal kommune betyr 6,5 mill. ganske mye", skriver Marit Holsæter Bolme i dette leserinnlegget.
2019-08-30
tp_leserinnlegg_valg2019

Valgkamp i Rindal

"Det har vært både spennende og interessant å følge en lokal valgkamp litt fra sidelinjen. Med unntak av 2007 er det første gangen siden 1980-tallet", skriver Ola T Heggem i dette leserinnlegget.
2019-08-30
 
tp_leserinnlegg_valg2019

Kommuneøkonomi, svar til Rindal SP

"Vi registrer at Rindal Sp etter eget utsagn er mildt sagt forvirret. Rindal Høyre vil derfor forsøke å avklare og forklare vårt standpunkt i forhold til eiendomsskatten i Rindal kommune", skriver Rindal Høyre i dette leserinnlegget.
2019-08-30
tp_leserinnlegg_valg2019

Skolemat til alle

"SV har i mange år jobba for skolemat, og vi har fått mykje ”pes” for å tru at skolemat har noko med læring å gjera. No viser også forskning at SV har hatt rett i argumenta for skolemat", skriv Inger Johanne Iversen frå Surnadal SV i dette lesarinnlegget.
2019-08-29
tp_leserinnlegg_valg2019

Kommuneøkonomi

"Vi ser at det stilles spørsmål om den kommunale økonomien i Rindal og om det er mulig å fortsette som egen kommune. Svarene og løsningene fra de andre lokalpartiene er mildt sagt forvirrende", skriver Rindal Senterparti i dette leserinnlegget.
2019-08-29
tp_leserinnlegg_valg2019

Ønsker vi å ha frivilligsentraler i framtida?

"Uansett hva du stemmer, uansett om du stemmer – krev at våre lokalpolitikere skal stille seg bak kravet: Frivilligsentralene skal fortsatt få driftstilskudd fra staten!", skriver Rindal Frivilligsentral i dette leserbrevet.
2019-08-29
tp_leserinnlegg_valg2019

Ambulanse og brann/redning

"Rindal Høyre vil arbeide for å beholde disse tjenestene i Rindal, så nært brukerne som mulig. Dette er tjenester der alt henger sammen med alt, og der alle er avhengig av hverandre", skriver Rindal Høyre i dette leserinnlegget.
2019-08-29
tp_leserinnlegg_valg2019

Rindal Senterparti om vindkraft

"Med det vi vet i dag sier Rindal Senterparti nei til vindkraftutbygging i vårt område", skriver Rindal Senterparti i dette leserinnlegget.
2019-08-28
tp_leserinnlegg_valg2019

Vindkraft

"Vi mener Midt-Norge allerede har tatt sitt ansvar med store utbygginger, og vi ønsker derfor ikke vindmøller i nærområdet vårt", skriver Rindal Arbeiderparti i dette leserinnlegget.
2019-08-28
tp_leserinnlegg_valg2019

Framtidens pleie og omsorgstjenester i Rindal

"Vi mener Rindal kommune må tørre å gjøre et løft for de som jobber i pleie og omsorg. De gjør en uvurderlig jobb hver eneste dag, en av de viktigste fagmiljøene kommunen har ansvar for. Det er viktig med nok grunnbemanning", skriver Rindal Høyre i dette leserinnlegget.
2019-08-28
tp_leserinnlegg_valg2019

Spørsmål til Rindal Senterparti

"Både Rindal Arbeiderparti og Rindal Høyre har sagt at de går imot vindkraftutbygging i Rindal. Senterpartiet sier de må diskutere dette mer før de kommer med et klart svar. [...] Det hadde derfor kanskje vært greit og fått avklart dette før valget?", skriver Jarle Møkkelgård i dette leserinnlegget....
2019-08-27
tp_leserinnlegg_valg2019

Skolemat til alle

"Surnadal Arbeiderparti ønsker gratis skolemat til alle i grunnskolen. De fleste barn i Norge er heldige med miljøet de vokser opp i. Frukt og skolemat er en selvfølge. Det er dessverre ikke slik for alle. Sosial ulikhet øker mer i Norge enn i land vi liker å sammenligne oss med", skriver Bitten Ran...
2019-08-27
tp_leserinnlegg_valg2019

Statleg finanisering av eldreomsorga

Surnadal FrP har i sitt program for kommunevalet no i haust tatt inn eit punkt om at ein ønskjer at det skal bli statleg finansiering av eldreomsorga. FrP har fått gjennomslag for eit forsøksprosjekt med statleg finansiert eldreomsorg.
2019-08-25
tp_leserinnlegg_valg2019

Rindal Høyre vil utvide ordningen med sommerjobb for ungdom

Regionen mangler fagarbeidere; det gjør man også i Rindal!
2019-08-25
 
tp_leserinnlegg_valg2019

Om å ta utfordringene på alvor

- Det er stor forskjell på hvordan Rindal Senterparti og Rindal Arbeiderparti nå i valgkampen setter fokus på utfordringene med personalpolitikken i Rindal kommune, skriver Anne Halgunset Røen i dette leserinnlegget.
2019-08-24
tp_leserinnlegg_valg2019

Rindal – en hyttekommune

Rindal Høyre vil fjerne eiendomsskatten!

Eiendomsskatt er en «avgift» kommunene står fritt i å innføre eller ikke. I Rindal ble det i 2014 vedtatt å innføre eiendomsskatt for fritidsboliger/hytter og boliger. Dette stemte Rindal Høyre imot.
2019-08-23
tp_leserinnlegg

Eldreomsorg og sjukeheimsplassar i Surnadal

Surnadal har på mange måtar ei bra eldreomsorg. Eg stiller meg likevel noko tvilande til om denne omsorga er bra nok tilpassa den store auken av dei eldste eldre som ligg føre oss i åra som kjem.
2019-08-23
tp_leserinnlegg_valg2019

Svar på leserinnlegg vedr. vindmølle-utbyggingen

I de flotte fjellområdene som Rindal har bør det ikke bygges vindmøller. Dette var Rindal Høyre tydelig på under debatten i Rindalshuset onsdag kveld.
2019-08-23
 
tp_leserinnlegg_valg2019

Er det rett og rimelig at hytteeiere i Rindal beskattes 42% mer enn fastboende?

«Slik er loven» sa ordfører Heggem avvisende da eiendomsskatten ble innført for tre år tilbake.
2019-08-23
tp_leserinnlegg_valg2019

Minstepensjonister!

Fredag den 2.aug. i Driva Avis skriver listekandidat for Surnadal Arbeiderparti at han mener utviklingen for pensjonistene  de siste 9-10 årene har eskalert . Det nevnes spesielt den underregulerte pensjon på minus 0,75% hvert år i henhold til lønnsveksten.
2019-08-21
tp_leserinnlegg_valg2019

Dei eldre kjem lite med i kommunestyra

Det er ei kjend sak at eldre/pensjonistane i forhold til veljargrunnlaget er sterkt underrepresenterte i kommunestyra rundt om.
2019-08-21
tp_leserinnlegg_valg2019

Næringsutvikling er samfunnsutvikling

Bedrifter som har gode levevilkår og utviklingsmuligheter, er sammen med landbruket de viktigste bærebjelkene i næringslivet i Rindal. Det er viktig at disse får vilkår som gjør det mulig å ta vare på arbeidsplasser og bosettingsmønster. Næringsutvikling er og samfunnsutvikling.  
2019-08-21