NVE: Flomfare på rødt nivå i fjellområder i deler av Nord-Vestlandet – fraråder tur i fjellet

NVE varsler fare for flom på oransje og rødt nivå i deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Det er også varslet jordskredfare på oransje nivå for indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal.

Mandag formiddag er det allerede stor vannføring i mange bekker og elver som renner fra fjellområdene nordvest i Sør-Norge. Dette skyldes høye temperaturer og snøsmelting de siste dagene.

Det er ventet mye regn fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag. Det vil øke vannføringen ytterligere. NVE har varsler derfor flomfare på rødt nivå for deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Det er varslet flomfare på gult nivå for store deler av fjellområdene i Sør-Norge.

– Regnet som kommer kan føre til store vannmengder, flomskred og jordskred. Vi fraråder derfor folk om å legge ut på tur i fjellet og bratte skråninger, og langs bekker og elver med stor vannføring. Vannet kan stige fort og det er ikke sikkert at du kan krysse den samme elven på vei hjem igjen, sier vakthavende hydrolog Seija Stenius.

Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det også fare for jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter i indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS