Surnadal kommune sitt kommunevåpen

Kulturmidlar, halleige m.m.

Surnadal kommune, kultureininga, har fire ordningar med søknadsfrist no sist i april.

Søknadsfrist er 30. april for: 

  • lag og forsamlingshus som skal søkje om kulturmidlar Merk at det i år er sett av langt meir til rehabilitering av forsamlingshus, samanlikna med tidlegare år.

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=146&externalId=1566

· fast, regelmessig leige av gymsalar, hall og svømmehall for det komande skuleåret

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=766&externalId=1566

· tilskott til leikeplassar

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2639&externalId=1566

For alle desse gjeld: Bruk elektronisk søknadsskjema (lenker lagt inn over).

· tilskott til 17. mai-hovudarr. i dei fem tidlegare skulekrinsane (alle unnateke Nedre Surnadal). Søknad skal sendast til post@surnadal.kommune.no eller til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Powered by Labrador CMS