ANNONSE:

Et forsamlingshus. Det snør, og det står to apr ski og staver utenfor inngangen.

Årsmøte i Skogsletta grendalag

Skogsletta Grendalag inviterer til

Årsmøte

onsdag 29. mars 2023 kl. 19.30

på Skogsletta

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskap 2022

6. Innkomne saker

7. Utleiepriser Skogsletta 2023

8. Budsjett 2023

9. Valg av styre, revisorer og valgkomite

Saker som ønskes behandlet under sak 6, må være styret i hende senest torsdag 23. mars, på e-post post@skogsletta.no eller telefon 95824944.

Vi håper flest mulig av øverbygdingene (og andre interesserte) kommer!

Enkel servering!

Vel møtt :-)

Styret Skogsletta Grendalag

Powered by Labrador CMS