Rindal kommunes kommunevåpen. En gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Informasjon fra Rindal fysioterapi

Vi opplever for tiden stor pågang fra innbyggere som har behov for fysioterapitjeneste. Den kommunale tjenesten er redusert med 20 %, innbyggerne må derfor forvente noe ventetid på å få tilbud. Når man henvender seg til den kommunale fysioterapitjenesten, vil man ut ifra en prioriteringsnøkkel, få tildelt en plass på ventelisten. På kommunens hjemmeside vil man også finne denne prioriteringsnøkkelen.

Den kommunale fysioterapeuten vil legge større vekt på brukermedvirkning og veiledet selvhjelp. Det vil derfor stilles større krav til egeninnsats. Terapeuten vil gjennom behandlingsforløpet vektlegge veiledning og råd om egentrening. Man vil få tildelt verktøy til å kunne fortsette på egenhånd etter endt behandlingsforløp.

.
Powered by Labrador CMS