Rindal kommune melder:

Høring: formannskapets innstilling til handlings­program med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026, jfr. vedlegg, ut på høring.

Kommunestyret vil 14.12.22 behandle høringsuttaler og handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026 og fatte endelig vedtak i budsjettsaken.

Les mer på Rindal kommune sin hjemmeside

Powered by Labrador CMS